Mag een vluchteling vrijwilligerswerk doen?

Een vluchteling met verblijfsvergunning mag in Nederland altijd vrijwilligerswerk doen. Ook asielzoekers zonder verblijfsvergunning (maar met een vreemdelingenidentiteitsbewijs) mogen vrijwilligerswerk doen. In dit laatste geval heeft u als werkgever wel een vrijwilligersverklaring nodig.

Vrijwilligerswerk en vluchtelingen

Een vluchteling die een (tijdelijke) verblijfsvergunning voor asiel heeft gekregen is vrij op de Nederlandse arbeidsmarkt. Er staat dan op het verblijfsdocument ‘arbeid vrij toegestaan,tewerkstellingsvergunning (twv) niet vereist’. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning mogen in Nederland gewoon aan het werk. Dat geldt dus ook voor vrijwilligerswerk. Voor deze groep hoeft geen vrijwilligersverklaring te worden aangevraagd.

Vrijwilligerswerk en asielzoekers

Wilt u een asielzoeker aannemen als vrijwilliger? Dan is het van belang dat de asielzoeker een vreemdelingenidentiteitsbewijs bezit. Een tewerkstellingsvergunning is niet vereist. Daarnaast heeft u een vrijwilligersverklaring nodig van het UWV. Deze verklaring krijgt u als het UWV bepaalt dat er daadwerkelijk sprake is van vrijwilligerswerk.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.