Het online startpunt voor

(Arbeids)participatie van vluchtelingen

Over deze website

Werkwijzervluchtelingen.nl is het online startpunt voor informatie over (arbeids)participatie van vluchtelingen in Nederland. Hier vindt u informatie over wetgeving, beleid, ondersteuningsmogelijkheden en best practices op het gebied van vluchtelingen en (vrijwilligers)werk, inburgering en onderwijs.

Doelstelling

Werkwijzervluchtelingen.nl wil een bijdrage leveren aan de participatie van vluchtelingen in Nederland. We verwijzen hierbij naar relevante organisaties en brengen mooie en belangrijke initiatieven onder de aandacht. De website richt zich in de eerste plaats op werkgevers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties die te maken hebben met vluchtelingen.

Wie werken er mee aan deze site?

Werkwijzervluchtelingen.nl is een initiatief van de Sociaal-Economische Raad (SER). Voor de inhoud van deze website is nauw samengewerkt met UAF, het ministerie van SZW en het ministerie van OCW.

De website 'Werkwijzer vluchtelingen' is een bijdrage aan de gezamenlijke doelstelling van de Task Force Werk en Integratie Vluchtelingen van het ministerie van SZW. De daarin deelnemende organisaties leveren daarom actief een bijdrage aan de website. Tot deze organisaties behoren, naast voornoemde ministeries en UAF, onder andere VluchtelingenWerk Nederland (VWN), het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), en de sociale partners CNV, FNV, VNO-NCW en MKB-Nederland. 

Daarnaast dragen verschillende kennis- en onderzoeksinstituten bij aan deze website, zoals het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ), CAOP, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, VSNU en SBB.

Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website? Voor inhoudelijke informatie over de onderwerpen op deze website verwijzen we u graag naar de vermelde organisaties.

Heeft u een andere vraag of opmerking over de website, of wilt u een bijdrage leveren? Dan kunt u contact opnemen met de SER:

Sociaal-Economische Raad
070 - 3 499 499
werkwijzervluchtelingen@ser.nl

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.