Voorwaartz

Training ‘Vlot vaardig, vlot verder!’: snelle leerlingen burgeren sneller in.

Taalopleider Voorwaartz heeft, samen met Vier L Re-integratie ‘Vlot vaardig, vlot verder!’ samengesteld. De aanpak is erop gericht dat statushouders die de taal snel oppikken snel kunnen inburgeren in de Nederlandse samenleving. Het bedrijf benut ook haar eigen netwerk van bedrijven en opleidingen om statushouders vervolgmogelijkheden te bieden. De afgelopen 2 jaar namen er in Breda 152 statushouders vanuit verschillende gemeenten deel aan ‘Vlot vaardig, vlot verder!’ 

In Uden voert de organisatie een dergelijk traject op kleine schaal uit. Hier worden ook statushouders toegelaten die zich de taal minder snel eigen maken. 

Het project loopt in de regio Breda.

Lees meer over dit project (pdf)

Projectinformatie

Focus: Inburgering
Looptijd: Doorlopend
Website https://www.voorwaartz.nl/
Contact: https://www.voorwaartz.nl/contact/

Geactualiseerd november 2018 

Nieuw initiatief?

Kent u een initiatief dat hier nog niet vermeld staat? Geef het door!

Meld initiatief

Meer initiatieven

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.