Bijzondere initiatieven

Stichting Lezen & Schrijven

Taalhuizen

Dé plek waar iedereen die duurzaam in Nederland verblijft terecht kan om aan de slag te gaan met zijn of haar basisvaardigheden.

In een Taalhuis (ook wel ‘Taalpunt’) kunnen volwassenen met een leerbehoefte informatie krijgen over een passende (digi)taalcursus en het aanbod in de buurt. Het Taalhuis is er ook voor vrijwilligers: zij kunnen er bijvoorbeeld terecht voor onderwijskundig advies of voor geschikt lesmateriaal voor hun cursist(en). Ook vluchtelingen en hun begeleiders kunnen er terecht met hun hulpvraag.

Het project Taalhuis is opgestart door de Koninklijke Bibliotheek en Stichting Lezen & Schrijven en is onderdeel van het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven. Taal voor het Leven is een actielijn uit Tel mee met Taal: een driejarig kabinetsprogramma (2016 tot en met 2018) waarin zowel het voorkomen als het verminderen van laaggeletterdheid centraal staat rond de thema’s gezin, gezondheid en werk.

Taalhuizen vormen de ‘front office’ van het lokale taalnetwerk. Zowel formeel als non-formeel taalonderwijs is vertegenwoordigd. Deelnemers zijn bijvoorbeeld de gemeente, bibliotheek, roc’s, private taalaanbieders, lokale vrijwilligersorganisaties en welzijnsorganisaties.

Er zijn ruim 125 Taalhuizen verspreid door heel Nederland. De Taalzoeker geeft een overzicht van alle Taalhuizen. Klik op 'Basisvaardigheden' en vul vervolgens de postcode of plaatsnaam in. De Taalhuizen staan met een blauw icoon aangegeven.

Projectinformatie

Focus: Leren & werken
Inburgering
Looptijd: Continu
Website: www.taalhuis.nl
Contact: info@lezenenschrijven.nl
070 - 302 26 60 

Geactualiseerd juni 2017 

Nieuw initiatief?

Kent u een initiatief dat hier nog niet vermeld staat? Geef het door!

Meld initiatief

Meer initiatieven

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.