Bijzondere initiatieven

ROC, diverse gemeenten en stagebedrijven in de regio Midden Nederland

Geïntegreerde trajecten Taal + Beroep is Werk

Eerste generatie immigranten (voornamelijk vluchtelingen) snel, gekwalificeerd en taalvaardig aan het werk krijgen.

Aanleiding

Ook na inburgering blijven vluchtelingen te vaak werkloos in de bijstand. De gemeente Utrecht en ROC Midden Nederland hebben de handen ineen geslagen om hier verandering in te brengen.

Nodig

ROC Intern en extern: samenwerkingsbereidheid met gemeentelijke afdelingen W&I en onderwijs en met een netwerk van 5000 stagebedrijven; creativiteit en een pragmatische insteek om bestaande regelingen en instellingen met elkaar te verbinden; stevige financiële basis; open houding t.o.v. vluchtelingen en hun mogelijkheden.

Relevant voor

Afdelingen W&I gemeenten, ROC’s, vluchtelingenorganisaties.

Beschrijving

Een vijftiental arbeidsmarktrelevante MBO voltijd opleidingen (zorg en welzijn, kinderopvang, techniek, horeca, ICT, beauty, detailhandel en facilitair) zijn geschikt gemaakt voor instroom van vluchtelingen. Dat wil zeggen dat zij met een zeer laag taalniveau (met A1 naar MBO 1, met A2 naar MBO 2 en met B1 naar MBO 3 of 4) en een niet-passende vooropleiding (variërend van 2 jaar basisschool tot universiteit in eigen land) kunnen instromen in een MBO opleiding. Instroom is  2 a 4 keer per jaar mogelijk, zowel voor kleinere en grotere groepen als individueel.
Zij kunnen dan (vaak versneld) een MBO diploma behalen dankzij een extra, door gemeenten (W&I) bekostigd, geïntegreerd onderdeel waarin:

  • Alle leerlinggebonden kosten (boeken, licenties etc.)
  • Voortgangs- en eindrapportage aan opdrachtgever
  • Ca. 4 uur beroepsgericht Nederlands per week 
  • Extra begeleiding op de studie in de Nederlandse situatie (Engels, wis- en natuurkunde, studie- en sociale vaardigheden) 
  • Extra begeleiding op de stage en conventies op de werkvloer in Nederland; extra hulp bij het verkrijgen van een stageplaats

Behaalde successen

Hadden we in ons ROC vroeger een slagingspercentage van 3% voor deze doelgroep, en daar waren we niet trots op, met de Geïntegreerde trajecten is dat nu 84%. De studenten halen binnen de normale opleidingstijd en vaak zelfs versneld hun diploma en komen dan daarna net zo snel aan het werk als de landelijke cijfers voor MBO-ers in het algemeen. 

Sinds 2003 zijn ongeveer 3000 vluchtelingen met deze opleidingen gestart. Het project is nog steeds zeer succesvol, budgetten bij gemeenten zijn echter niet toereikend om iedereen waarvoor de gemeenten dit willen te laten instromen. Cliënten van W&I stromen duurzaam uit, of direct naar de WSF of bij 30-plussers na een opleiding van 1 tot 2 jaar : ca. 87% komt niet meer terug in de uitkering (volgens de gemeente Utrecht).

Wel is het zo dat het combineren van inburgering en beroepsonderwijs problematisch is vanwege twee totaal tegengestelde inspectieregimes (OCW en Blik op Werk). Dit levert veel administratieve last op.

Actuele ontwikkelingen

ROC MN is bezig te onderzoeken of een deel van de kosten van de Geintegreerde trajecten in individuele gevallen ook uit de inburgeringslening van DUO bekostigd kunnen worden. Hiervoor zijn echter zeer vele bureaucratische obstakels die dat erg ingewikkeld maken.

Projectinformatie

Focus: Werken
Leren & werken
Taal & inburgering
Looptijd: 2003 - heden
Website: www.rocmn.nl
Contact: Jetske van Woerden
06 - 13 411 681
j.vanwoerden@rocmn.nl

Geactualiseerd april 2017 

Nieuw initiatief?

Kent u een initiatief dat hier nog niet vermeld staat? Geef het door!

Meld initiatief

Meer initiatieven

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.