Bijzondere initiatieven

Stichting Lemat

Stichting Lemat begeleidt Eritrese nieuwkomers in het integratie/inburgerings proces.

Aangestuurd door mensen die begrijpen waar ze vandaan komen, die de cultuur begrijpen en dezelfde achtergrond delen. Een unieke en specifieke vorm van begeleiding waarbij Nederlandse Eritreërs als bruggen worden ingezet.

Missie

Met dit project willen we de kloof tussen beide samenlevingen verkleinen en het inburgeringsproces bevorderen. Lemat betekent letterlijk “opbloeien” in de Tigrinya taal, de meest gesproken taal in Eritrea. Vanuit Stichting Lemat is dit onze visie, wij willen ze zien opbloeien binnen de Nederlandse maatschappij, dat ze meekomen en als volwaardige Nederlanders hier kunnen leven.

We willen de potentie van deze doelgroep, waar wij in geloven, optimaal benutten. Stichting Lemat biedt landelijk een breed scala aan diensten aan, zowel aan de doelgroep als aan instanties die met de doelgroep werken. Verder is het belangrijk om hierin ook flexibel te zijn en goed de signalen van de doelgroep/instanties op te vangen. Op deze manier onderzoekt de Stichting waar vraag naar is en kan de Stichting hierop zo goed mogelijk anticiperen. Voor ieder wat wils.

Maatwerk

De stichting biedt maatwerk aan alle instanties. Van een 3 uur durende workshop tot een 8 wekelijkse empowerment training die wij verzorgen aan de doelgroep waarbij wij dieper op de inhoud kunnen gaan en zo ook meer duurzaam resultaat behalen. Vanuit onze expertise en ervaring met verschillende gemeenten, taalinstituten en andere betrokken partijen, bieden wij verschillende soorten activiteiten aan:

Empowerment trainingen

Voor de Eritrese statushouders bieden wij empowerment trainingen aan. Wij bespreken op een interactieve manier de normen en waarden in Nederland, de verschillen tussen de twee culturen en bespreken waarom integratie essentieel is. Wij coachen de doelgroep op een motiverende manier en stellen belang van educatie voorop. Ook worden er zaken besproken zoals tijdsbesef en planning in Nederland, het passieve gedrag van de doelgroep versus het directe en assertieve gedrag in Nederland. Wij lichten toe waarom de verschillen er zijn en waar deze vandaan komen. Vaak bespreken we vooraf met de desbetreffende organisatie de curriculum voor de workshop door de knelpunten die zij tegenkomen, te behandelen in de workshops. Voertaal is vaak Tigrinya maar wij proberen daar waar het kan zoveel mogelijk Nederlands te spreken.

Train de trainer

Voor docenten, begeleiders en andere professionals die met de Eritrese doelgroep te maken hebben, bieden we een workshop aan in de vorm van ‘Train de Trainer’. Om de Eritreeërs goed te kunnen helpen en ondersteunen, is het belangrijk om deze doelgroep goed te begrijpen. Centraal in deze workshop staan de culturele achtergronden en kenmerken van Eritrea. Er wordt o.a. gesproken over geschiedenis van Eritrea, de taal en het onderwijssysteem.

Wij krijgen veel vragen van professionals die volgens ons al kunnen worden “opgehelderd” als bepaalde gedragsuitingen kunnen worden gerelateerd naar de cultuur. Zo kijk je in de Eritrese cultuur iemand niet aan uit respect en het stellen van veel vragen of het plaatsen van opmerkingen is ook niet gebruikelijk vanuit de Eritrese cultuur. Doel van de workshop is om professionals mee te nemen naar de wereld waar de doelgroep vandaan komt en de professionals handvaten mee te geven voor de begeleiding.

Huiswerkbegeleiding

Binnenkort willen we ook huiswerkbegeleiding aanbieden en culturele activiteiten organiseren met de doelgroep en Nederlandse buurtbewoners om zo de sociale samenhang tussen Nederlandse burgers te versterken en daarmee de integratie te bevorderen en wederzijds begrip te realiseren.

Projectinformatie

Focus: Begeleiding
Looptijd: -
Website:  www.stichtinglemat.com
Contact: Milka Yemane
stichtinglemat@hotmail.com
M. 06-85407104 

Geactualiseerd juni 2017 

Nieuw initiatief?

Kent u een initiatief dat hier nog niet vermeld staat? Geef het door!

Meld initiatief

Meer initiatieven

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.