Bijzondere initiatieven

NVA centrum voor integratie en participatie

Slagkracht

Het project richt zich op het bevorderen van de participatie in de samenleving van asielmigranten.

Doel

Het project richt zich op het toerusten van mensen om in de nabije toekomst deel te nemen aan de Nederlandse samenleving door middel van werk en/of opleiding.

Aanleiding en achtergrond

Per 1 januari 2015 is een nieuw onderdeel toegevoegd aan het inburgeringsexamen: de ‘module oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt’, kortweg de arbeidsmarktmodule. De inburgeraar moet zich hiermee gaan oriënteren op de arbeidsmarkt. Onze ervaring leert dat het leren uit boeken en het maken van een portfolio asielmigranten nog onvoldoende toerust om daadwerkelijk te gaan participeren op de arbeidsmarkt. Er moeten meer stappen gezet worden om werkelijk te begrijpen hoe de Nederlandse arbeidsmarkt in elkaar zit en hiervan adequaat gebruik te maken. Daarom biedt het NVA aan inburgeringsplichtigen die potentie hebben om werk te vinden of een opleiding te gaan volgen, een extra traject gericht op de arbeidsmarkt.

Inhoud programma

We maken onderscheid tussen langzaam lerende en snel lerende personen. Bij de langzaam lerende personen bieden wij als het taalniveau rond A1 is een training werknemersvaardigheden in eigen taal, gevolgd door 6 maanden werkervaring opdoen in een beschutte leerwerkplek. Het is voor deze personen namelijk niet mogelijk om op de reguliere arbeidsmarkt te participeren. In de 4de maand van de beschutte leerwerkplek wordt de arbeidsmarktmodule, betaald uit de lening, aangeboden. Langzaam lerende personen zitten gemiddeld 30 maanden in traject.

Snel lerende personen starten met een taal-werk-stage op de reguliere arbeidsmarkt als hun taalniveau rond A1+ is. Naast deze taal-werk-stage wordt een training werknemersvaardigheden geboden. Als deze taal-werk-stage 2 maanden loopt start de arbeidsmarktmodule, betaald uit de lening. Een vrijwillige werkcoach helpt met het opbouwen van het portfolio en de voorbereiding op het solliciteren. Snel lerende personen zitten gemiddeld 20 maanden in traject. 

Op het moment dat het inburgeringsexamen wordt afgelegd zijn de personen toegerust om door te stromen naar werk of een opleiding. De individuele begeleider ondersteunt bij het zetten van deze stap en kan daarbij een beroep doen op een vrijwillige werkcoach. De stap zetten richting opleiding of werk duurt maximaal 1 jaar.

Aandachtspunten

In het project is een onderscheid gemaakt tussen snel en langzaam lerende personen. Uit de praktijk volgt dat verdere differentiatie nodig is gebleken. Dit heeft erin geresulteerd dat de training werknemersvaardigheden opgeknipt is in drie modules. Deelnemers volgen alleen de modules die ze daadwerkelijk nodig hebben. Verder waren alle instrumenten uit het project in een vaste volgorde geplaatst. In de praktijk zien we dat er van deze volgorde wordt afgeweken omdat deelnemers nog niet toe zijn aan het volgende voorgeschreven instrument.

Resultaten

Enkele voorzichtige conclusies die getrokken kunnen worden, zijn:

  • Dat de uitstroom richting opleiding en werk sneller verloopt doordat de begeleiders meer tijd hebben per deelnemer.
  • De inzet van vrijwillige werkcoaches maakt dat een persoon veel aandacht krijgt tijdens het solliciteren en de eerste maanden in een baan. Ook de werkgever ervaart dit als prettig.

Projectinformatie

Focus: Werken
Leren & werken
Looptijd: Instroom tussen september 2015 en juni 2016
Looptijd trajecten 20 of 30 maanden
Website: www.nva-amersfoort.nl
Contact: Annemarike van Egmond
avanegmond@nva-amersfoort.nl

Geactualiseerd april 2017 

Nieuw initiatief?

Kent u een initiatief dat hier nog niet vermeld staat? Geef het door!

Meld initiatief

Meer initiatieven

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.