Bijzondere initiatieven

VOORwerk (COA, IOM en UAF)

Samenwerken aan de Toekomst / VOORwerk

Verkleinen van het gat tussen vergunninghouders in de opvang en de Nederlandse arbeidsmarkt.

Het Project "Samenwerken aan de toekomst" zet zich in om de aansluiting van vergunninghouders in de COA opvang op de Nederlandse arbeidsmarkt te verbeteren. Daartoe werken binnen het project professionals van COA, IOM (Internationale Organisatie voor Migratie) en Stichting voor Vluchtelingen Studenten UAF samen onder de titel VOORwerk. VOORwerk biedt trainingen aan, faciliteert een platform voor zowel vergunninghouders als COA medewerkers en bouwt en onderhoudt een netwerk van bedrijven en instellingen die mogelijk werkervarings- of stageplekken hebben. Het project bemiddelt niet naar betaald werk, maar zorgt dat vergunninghouders goed zijn toegerust om hun weg op de Nederlandse arbeidsmarkt te vinden.

Bij de uitvoering van het programma spelen programmabegeleiders en casemanagers op een tiental pilot locaties van het COA een belangrijke rol. Zij verzorgen onder andere de trainingen. Ook zijn zij de ambassadeurs van het project naar alle betrokken partijen.

Het project wordt grotendeels gefinancierd met subsidiegelden uit het Europees Asiel en Migratie fonds (AMIF).

Projectinformatie

Focus: Leren & werken
Looptijd: 22 november 2015 - 21 november 2018
Contact: voorwerk@coa.nl

Geactualiseerd januari 2017 

Nieuw initiatief?

Kent u een initiatief dat hier nog niet vermeld staat? Geef het door!

Meld initiatief

Meer initiatieven

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.