Bijzondere initiatieven

Samen Doetinchem

Participatie van kwetsbare groepen in de Doetinchemse samenleving

Doel

Samen Doetinchem is een initiatief van Graafschap Re-integratie met als doel de participatie van kwetsbare groepen, die sociaal geïsoleerd (dreigen te) raken binnen de Doetinchemse samenleving. Uniek in de opzet is de verbinding die wordt gelegd tussen verschillende groepen in de lokale samenleving: statushouders, vrijwilligers, verenigingen, ouderen met een verstandelijke beperking en professionele begeleiders. De samenwerking vergroot het sociaal rendement van ieders inzet en vormt netwerken, die de deur opent naar vriendschappen, vrijwilligerswerk, naar een opleiding en betaald werk.
Het project focust vanaf 2015 op statushouders, die (weer) op weg naar participatie, opleiding en werk gaan.

Aanpak

De doelgroep volgt elke week een driedaags programma met koken, sporten, taallessen, oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt en vrijwilligersactiviteiten in en rond de DZC-accommodatie. In 2016 doen in Doetinchem 45 statushouders mee; het project gaat ook starten in Doesburg en in wellicht nog meer gemeenten in de regio. Er is een uitgebreide evaluatie beschikbaar, met resultaten en succesfactoren.

Het initiatief heeft zich verder uitgebreid naar de samenwerking met het informele leren. Er zijn samenwerkingen ontstaan met het Taalhuis (bibliotheek) waar vrijwilligers de deelnemers Nederlandse taal leren. Daarnaast is er de samenwerking met de Gruitpoort (cultureel centrum) waar één keer per maand het NT2 Meezingkoor gehouden wordt. Onder leiding van  een dirigent zingen de deelnemers Nederlandse liedjes om zo hun woordenschat te vergroten. Voor stichting Present (vrijwilligersorganisatie) voeren de deelnemers allerlei klussen uit waardoor ze met Nederlandse mensen in aanraking komen. De combinatie van het formele, non-formele en informele leren maakt dat de deelnemers op verschillende manieren in aanraking komen met de Nederlandse taal en hiermee hun taalniveau omhoog gaat.

Succesfactoren en aandachtspunten

De succesfactoren zijn het steeds beter aansluiten bij de sociale kaart van Doetinchem en Doesburg en het aanhaken bij bestaande initiatieven. Er is een uitgebreide evaluatie beschikbaar, met resultaten en succesfactoren. Een knelpunt is dat de deelnemers vaak ook nog de inburgering volgen. Omdat hier meerdere aanbieders in zijn kun je de projectdagen van Samen Doetinchem niet afstemmen, waardoor het kan zijn dat deelnemers niet kunnen komen omdat ze inburgeringsles volgen.

 

 

Projectinformatie

Focus: Werken
Looptijd: Project loopt tot aan de zomer 2017 en er komt een vervolg tot 2020
Website: Samen Doetinchem Facebook
Contact: Debby Heltzel
d.heltzel@graafschapcollege.nl
tel.: 088 - 3242 732

Geactualiseerd april 2017 

Nieuw initiatief?

Kent u een initiatief dat hier nog niet vermeld staat? Geef het door!

Meld initiatief

Meer initiatieven

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.