De Rotterdam Academy

De Rotterdam Academy is het onderdeel van Hogeschool Rotterdam waar op dit moment 14 Associate Degree-opleidingen worden aangeboden. Dit zijn tweejarige en praktisch ingestoken hbo-opleidingen.

Specifiek traject voor vluchtelingen

Bij de opleiding Ad Integraal Bouwmanagement wordt een leer-werktraject aangeboden, specifiek bedoeld voor vluchtelingen. De kandidaten worden aangeleverd door de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Ook dragen de werkconsulenten van UAF zorg voor de begeleiding en trainingen. Daarnaast neemt onder andere het bouwbedrijf Dura Vermeer deel in dit traject. Dit bedrijf heeft al enkele jaren vluchtelingen in dienst. Binnen het project informeert het bedrijf andere werkgevers over de ervaringen die het bedrijf met vluchtelingen heeft.

Geschikte kandidaten

De vluchtelingen die voor deze deeltijdopleiding in aanmerking komen moeten minimaal een hbo-achtergrond hebben op het gebied van bouwkunde of civiele techniek. Ook moeten zij voldoen aan de instroomeisen van Hogeschool Rotterdam. Dit betekent onder andere het beheersen van de Nederlandse taal op ten minste B2-niveau.

Voortraject

Van januari tot en met juni heeft het instituut één dag per week een schakelprogramma aangeboden ter voorbereiding op de deeltijdstudie. De vluchtelingen krijgen dan voorbereidende vakken, zoals Ondernemen en bouwrecht, Contracteren en aanbesteden, Belasting op bouwwerken en Nederlands. Deze tijd wordt ook besteed aan het zoeken naar een geschikte werkplek.

Matchingsevents met bedrijven

Halverwege het voortraject kunnen de vluchtelingen zich tijdens een bijeenkomst aan geïnteresseerde bedrijven presenteren. Er wordt gestart met een presentatie. Vervolgens gaan de vluchtelingen met de afgevaardigden van de bedrijven in gesprek. Zodoende krijgen werkgevers meer inzicht in de achtergrond en de mogelijkheden van de kandidaten. Zo kunnen zij inventariseren wie geschikt is voor de beschikbare werkplekken. Dura Vermeer is bij deze bijeenkomst aanwezig om de ervaringen van dit bedrijf met vluchtelingen toe te lichten.

Tijdens de opleiding

Tijdens de opleiding zijn er extra lessen in het kader van verschillende taal- en communicatievakken. Bovendien organiseert de opleiding extra uitleg bij inhoudelijke vakken. Ook is er sprake van een meer intensieve begeleiding op persoonlijk vlak en besteedt de decaan en/of studentzaken bijzondere aandacht aan deze groep.

Resultaten

In 2016 is het project gestart met vier vluchtelingen. In 2017 is een groep van 15 vluchtelingen aan het voortraject begonnen. Uiteindelijk zijn in dat jaar 10 vluchtelingen vanuit dit traject met de Associate degree Integraal Bouwmanagement gestart. De helft daarvan wist tijdens de opleiding een baan te krijgen. De andere helft combineert de opleiding met een stage (met uitzicht op een baan). In 2018 start de opleiding Integraal Bouwmanagement opnieuw met dit specifieke traject voor vluchtelingen.

Kritische succesfactoren

Van belang is dat vluchtelingen tijdens een voorbereidend programma intensief taalonderwijs volgen. Alleen dan voldoen zij aan de instroomeisen voor het hbo. Ook is een goede voorbereiding op het volgen van een hbo-opleiding in Nederland van cruciaal belang, omdat onderwijs in Nederland ook nieuw is voor de kandidaten.

Vluchtelingen en werkgevers komen niet vanzelf bij elkaar. Hierin moet nadrukkelijk geïnvesteerd worden. Ook is de rol van bouwbedrijven met eerdere ervaring erg belangrijk. Zij kunnen door ervaringen te delen andere bedrijven over de streep trekken.

Intensieve begeleiding tijdens het traject blijkt van cruciaal belang. Hierin speelt zowel Hogeschool Rotterdam als UAF een belangrijke rol

Projectinformatie

Focus: Opleiding
Looptijd: doorlopend
Website www.rotterdamacademy.nl
Contact: Chantal van der Putten, coördinator
rac-frontoffice@hr.nl

Geactualiseerd november 2017 

Nieuw initiatief?

Kent u een initiatief dat hier nog niet vermeld staat? Geef het door!

Meld initiatief

Meer initiatieven

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.