Bijzondere initiatieven

ROC Alfa-college

Schakelprogramma’s en geïntegreerde trajecten inburgering en beroepsopleiding

Inburgering en het volgen van een beroepsopleiding, dan wel inburgering en voorbereiding op instroom in het hbo/wo.

Doel

Inburgeraars met perspectief op werk/het volgen van een opleiding zo snel mogelijk voorschakelen richting een geïntegreerd programma waarbij opleiding en het verwerven van vaardigheden en kennis m.b.t. inburgering (Nederlandse taal, Kennis van de Nederlandse Maatschappij, arbeidsmarktoriëntatie /oriëntatie op beroepen en opleidingen) hand in hand gaan. Voor inburgeraars die niet in staat zijn een opleiding te volgen wordt een alternatief programma aangeboden gericht op vrijwilligerswerk.

Aanleiding

Voor een volwaardige integratie is het volgen van een inburgeringprogramma essentieel maar onvoldoende. Het aanbieden van voorbereidende schakelprogramma’s en geïntegreerde trajecten zorgt ervoor dat inburgeraars op het voor hen juiste niveau tegelijkertijd aan twee doelen werken, namelijk inburgeren in Nederland conform de eisen van de Wet Inburgering en het tegelijkertijd volgen van een voor hen relevante (beroeps)opleiding). Niet achtereenvolgens, maar waar mogelijk parallel en geïntegreerd.

Aanbod

 • 3 niveaus schakelprogramma’s gericht op:
  • instroom in een geïntegreerd traject op mbo-niveau 1,
  • instroom in een geïntegreerd traject op mbo-niveau 2 en hoger,
  • instroom in een voorbereidend jaar richting hbo/wo.
  De schakelprogramma’s bereiden voor op een van de genoemde programma’s. In het schakelprogramma worden inburgeraars geschakeld tot een bepaald vereist beginbasisniveau en volgen daarnaast oriëntatie op de arbeidsmarkt en opleiding en lopen waar mogelijk (taal)stage. Inburgeraars die niet in staat zijn een vervolgopleiding te doen, worden voorbereid op vrijwilligerswerk of een participatieplek door middel van een combinatie van taal en activering.
 • Geïntegreerde trajecten Entree NT2, MBO2 plus NT2 en Voorbereidend Jaar HBO/WO.

Wat is hiervoor nodig

 • Een uitgebreide intake waarbij wordt gekeken naar vooropleiding, werkervaring, perspectief, leerbaarheid en (taal)vaardigheden.
 • Het aanbieden van leerroutes waarbij vanaf een bepaald vereist basisniveau NT2 (Nederlands als tweede taal) instroom in een geïntegreerde (beroeps)opleiding mogelijk is. 
 • Aandacht voor studievaardigheden, beroeps- en werknemersvaardigheden 
 • Taalbewuste docenten met kennis van de beroepsgerelateerde vakken 
 • Docenten Inburgering/Nederlands met kennis van de beroepskwalificerende onderdelen 
 • Diplomawaardering en onderwijsindicatie m.b.t. vooropleidingen van de inburgeraars 
 • Leerroutes en curricula die passen bij de individuele inburgeraar, het Alfa-college biedt 3 leerroutes aan die starten met een voorschakel en daarna overgaan in een geïntegreerd traject:
  • Schakel naar niveau A1 en daarna Entree NT2: volledige programma profielen Handel, Logistiek, Bouw, Installatietechniek, Zorg en Dienstverlening met lessen Nederlands/NT2, vaktaal/beroepentaal, werknemersvaardigheden/loopbaan/burgerschap geïntegreerd met KNM en ONA, vaklessen in het profiel, stages 
  • Schakel naar niveau A2/op weg naar B1 en daarna Geïntegreerd traject MBO2 en hoger: volledige MBO-programma aangevuld met taalondersteuning gericht op algemene taalverhoging, vaktaal en beroepentaal. 
  • Schakel naar niveau B1 en daarna: Voorbereidend Jaar hbo/wo met vakken Nederlands, Engels, Maatschappijleer en de benodigde vakken voor de studie zoals Scheikunde, Economie, Wiskunde, Natuurkunde, Biologie. 
  • Gedurende de looptijd van de leerroutes wordt de inburgeraar voorbereid op deelname aan de inburgeringexamens op niveau A2, B1 of B2 (afhankelijk van leerbaarheid, snelheid en perspectief).

Resultaten

Het Alfa-college biedt bovenstaande leerroutes al een aantal jaren aan. Voor Entree NT2 en Voorbereidend Jaar zijn de volgende resultaten bekend: ROC Alfa-college: 

 • 85% behaalt diploma Entree
 • 60% stroomt door naar vervolgopleiding niveau mbo 2 
 • 68% van doorgestroomden behaalt vervolgdiploma en startkwalificatie mbo 2 
 • 30% doorstroom tweede vervolgniveau mbo 3/4 
 • Voorbereidend Jaar: 90% doorstroom naar HBO of WO 
 • Inburgering en Staatsexamens: 85 tot 90% slagingspercentage

 

  Projectinformatie

  Focus: Leren & werken
  Taal & inburgering
  Vrijwilligerswerk
  Looptijd: Doorlopend
  Website: www.alfa-college.nl
  Contact: Rudi Knol
  ra.knol@alfa-college.nl

  Geactualiseerd mei 2016 

  Nieuw initiatief?

  Kent u een initiatief dat hier nog niet vermeld staat? Geef het door!

  Meld initiatief

  Meer initiatieven

  Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.