Bijzondere initiatieven

Refugee Talent Hub

Vluchtelingen werken aan hun profiel, krijgen sneller een baan, werkervaringsplaats of stageplek.

Werken aan profiel

Tijdens de wachtperiode op een verblijfsvergunning werken vluchtelingen aan hun profiel door activiteiten als coaching, mentoring en sollicitatietraining. Op deze manier kunnen bedrijven in contact komen met de vluchtelingtalenten die op zoek zijn naar een baan of een stage. De matching vindt aan de hand van vaardigheden en competenties plaats. Met hun profiel kunnen talenten gevonden en benaderd worden door de samenwerkende partners van de Refugee Talent Hub.

Activiteiten

Vluchtelingen krijgen persoonlijke en branchespecifieke talentbegeleiding door mentoren uit het bedrijfsleven en onderwijs. Verder krijgen ze zinvolle tijdsbesteding om vaardigheden te ontwikkelen en wachttijd nuttig te besteden. Door de profielen van vluchtelingen en bedrijven aan elkaar te koppelen, ontstaat matching van vluchtelingtalent met werkgevers, variërend van stages en leerwerkplekken tot part- en fulltime banen.

Netwerk

Het netwerk van Refugee Talent Hub (zo’n vijftig partners) is beschikbaar voor het ontwikkelen van vaardigheden, persoonlijke begeleiding en bieden van werkgelegenheid aan vluchtelingtalent en het verbinden van talenten onderling.

Aandachtspunten

Een belangrijk aandachtspunt is de afhankelijkheid van en de afwachtende houding bij bedrijven. Er bestaat een angst bij werkgevers om de wet te overtreden door het aannemen van een vluchteling. Ook kost het veel energie om vluchtelingen aan het platform deel te laten nemen. Vluchtelingen zijn niet gewend om het hef in eigen hand te nemen en zijn afhankelijk van hun “nieuwe vrienden”. Daar komt bij dat bedrijven vaak eisen stellen waar vluchtelingen moeilijk aan kunnen voldoen. Recruitment is helaas nog steeds vraaggestuurd en zeker niet talent georiënteerd (vanuit aanbod). Vluchtelingen presenteren onvoldoende hun talent aan Nederland. Tot slot blijkt het bemiddelen van vluchtelingen nogal arbeidsintensief. Een digitaal platform alléén blijkt niet genoeg om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen.

Zo bezien is het aannemen van vluchtelingen sterk afhankelijk van het leiderschap van bedrijven (ze moeten een andere koers durven te varen) en het vermogen van vluchtelingen om zich goed te presenteren en zich flexibeler op te stellen. Voor beide partijen is dus een cultuurverandering nodig. In de praktijk blijkt cultuur taai en onveranderlijk.

Projectinformatie

Focus: Werken
Looptijd: Doorlopend
Website:  www.refugeetalenthub.com
Contact: info@refugeetalenthub.com

Geactualiseerd april 2017 

Nieuw initiatief?

Kent u een initiatief dat hier nog niet vermeld staat? Geef het door!

Meld initiatief

Meer initiatieven

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.