Bijzondere initiatieven

Refugee Start Force

Refugee Start Force is een netwerk community waar vluchtelingen contact kunnen leggen met Nederlandse vakgenoten, organisaties en bedrijven. RSF ondersteunt organisaties en bedrijven bij het werven van nieuwkomers voor projecten en vacatures en adviseert m.b.t. regelgeving en contracten.

Doel

Veel vluchtelingen vervelen zich en verkeren in een isolement. Ze willen zich nuttig maken voor de Nederlandse maatschappij en zich professioneel blijven ontwikkelen. Door vroegtijdig professionele netwerken te creëren, willen wij vluchtelingen sneller laten integreren in de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt. 

Aanpak

Op Facebook hebben wij een netwerk community opgezet waar vluchtelingen en Nederlanders op een laagdrempelige manier met elkaar contact kunnen maken. Naast algemene ‘koffie groepen' waar vakgenoten kunnen afspreken voor een kop koffie, hebben we professionele ‘expertgroepen’ opgericht waar mensen met een specifieke sector achtergrond elkaar kunnen ontmoeten en informatie kunnen uitwisselen.

Er is een groot aantal organisaties betrokken bij de activiteiten van Refugee Start Force, waaronder Vluchtelingenwerk en de Gemeente Amsterdam.

Inmiddels zijn we zowel online als offline (niet alleen meer op Facebook). Wij worden inmiddels steeds meer benaderd door werkgevers en organisaties met verzoek wervings- en selectieprocedures te verrichten.

De praktijk: succesfactoren en aandachtspunten

Het sucess van RSF is gelegen in het feit dat wij werken vanuit het perspectief van de nieuwkomers zelf in plaats van andersom. In onze netwerkgroepen identificeren wij de directe behoeftes en knelpunten en op basis hiervan geven we informatie en oplossingen. Ook worden relevante contacten en netwerken aangeboord. Het platform krijgt heel veel verzoeken uit de markt om vluchtelingen aan projecten, vrijwilligerswerk, stages en banen te koppelen. Deze initiatieven zijn echter veelal zonder input van nieuwkomers zelf tot stand gekomen.  De Refugee Start Force (RSF) laat alle voorstellen altijd eerst checken en finetunen door de doelgroep. Hiermee is RSF een initiatief door vluchtelingen en voor vluchtelingen.

Bij RSF blijven we bewust flexibel en bewegelijk, o.a. door buiten de fondsen en subsidies te blijven. We zien veel projecten om ons heen die vooraf een plan maken maar in de praktijk merken dat het plan niet goed werkt. Nieuwkomers ontwikkelen zich snel en de behoeften ontwikkelen mee.

De doelgroep is nieuw en ‘onrustig’. Belangrijke ‘stoorzenders’ zijn de lange procedures, onduidelijke informatievershcafing aan nieuwkomers vanuit de overheid (alleen beschikbaar in het NL) en de situatie in het thuisland.

Ook merken we dat vaak wordt vergeten dat veel statushouders nog druk zijn met de inburgering en taallessen en daardoor feitelijk gezien niet full time kunnen werken. Bovendien wordende stressstroonissen en trauma’s vaak genegeerd door instanties.

Verschillende gemeenten voeren een stevig beleid: straffen inplaats van aanmoedigen om mensen maar zo snel mogelijk aan het werk en/of uit de bijstand te krijgen. We zien dat dit vaak niet leidt tot een duurzaam carrière perspectief van de vluchteling.

Resultaten

Gedurende de eerste vier maanden na de start heeft het platform al meer dan 10.000 leden en honderden contacten gelegd. Ook zijn via de georganiseerde evenementen veel mensen met elkaar in contact gebracht. Inmiddels is RSF uitgegroeid tot een community met 30.000 leden. Honderden nieuwkomers zijn gekoppeld aan buddies en ruim 150 nieuwkomers hebben via onze community een vrijwilligersklus, leerstage of baan gevonden.

RSF heeft goepen aangemaakt voor alle Europese landen en we hebben twee groepen in de Verenigde Staten (Washington DC en Miami). Het lastige is dat we als intermediar aan de ene kant de vluchtelingen volgen en aan de andere kant de markt (ontwikkelingen, kansen en regelgeving). In het buitenland zijn we nu nog onvoldoende bekend met de ‘locale markt’.

Projectinformatie

Focus: Vrijwilligerswerk
Werken en ondernemerschap
Looptijd: Continu
Website: www.refugeestartforce.eu
Contact: Joost van der Hel 
06 - 421 062 11
info@refugeestartforce.eu
 

Geactualiseerd april 2017 

Nieuw initiatief?

Kent u een initiatief dat hier nog niet vermeld staat? Geef het door!

Meld initiatief

Meer initiatieven

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.