Bijzondere initiatieven

NVA centrum voor integratie en participatie

Overstap: bevorderen van de integratie van asielmigranten

Het bevorderen van de integratie van asielmigranten.

Asielmigranten zijn vaak relatief kort in Nederland als ze gehuisvest worden in een gemeente. Om de overstap van asielzoekerscentrum naar de gemeente soepel te laten verlopen is het zinvol om een training aan te bieden in de eigen taal. In Nederland willen we dat iedereen meedoet en verwachten we van mensen dat ze zich aan regels houden, afspraken nakomen en de wetgeving respecteren. Een training in eigen taal zorgt dat de deelnemers werkelijk begrijpen wat ze horen en het zich eigen maken. Een neveneffect is dat de deelnemers zich heel erg welkom voelen.

De thema’s tijdens de training worden afgestemd op de groep en deelnemers reiken zelf onderwerpen aan.

Thema’s die aan de orde komen zijn:

 • Opnieuw beginnen in je nieuwe woonplaats;
 • Eigen verantwoordelijkheid en bewustwording eigen kracht;
 • Het belang van taal om actief deel te kunnen nemen;
 • Vrijetijdsbesteding, tips;
 • Financiën en verzekeringen (uitkeringsspecificatie, DIGID), toeslagen, bijzondere bijstand;
 • Rechten en plichten in de Nederlandse samenleving:
  • Grondwet, mening, normen en waarden; 
  • Gezondheidszorg, zorgverzekering, eigen risico, eigen bijdrage; 
  • Regelgeving inburgeringsplicht; 
 • Integreren:
  • Culturen en cultuurverschillen; 
  • Kernwaarden in Nederland; 
  • Gebruiken en religie; 
  • Investeren in je omgeving, kennismaken met buren, respecteren, rekening houden met elkaar;
 • Sociale kaart, hulp- en dienstverlenende organisaties (wijkteam, jeugdzorg, bezoek bibliotheek); 
 • Opvoeding en opvoedingsstijlen (gastspreker); 
 • Verwachtingen m.b.t. opleiding en werk; 
 • Leef gedrag, wonen, natuur en milieu (o.a. ventileren, afvalscheiding). 

De participatieverklaring wordt verweven in de thema’s Rechten en plichten in de Nederlandse samenleving en Integreren. De training wordt afgesloten met het ondertekenen van de participatieverklaring.

Projectinformatie

Focus: Taal & inburgering
Looptijd: Doorlopend. Training duurt 8 weken.
Website: www.nva-amersfoort.nl
Contact: Annemarike van Egmond
avanegmond@nva-amersfoort.nl

Geactualiseerd januari 2017 

Nieuw initiatief?

Kent u een initiatief dat hier nog niet vermeld staat? Geef het door!

Meld initiatief

Meer initiatieven

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.