Bijzondere initiatieven

NewBees

NewBees maakt het mogelijk dat vluchtelingen vrijwilligerswerk doen bij lokale maatschappelijke organisaties.

Doel

Ons doel is tweeledig: enerzijds stimuleren we de talentontwikkeling en het opbouwen van een cv om de integratie en participatie van vluchtelingen te bevorderen. Anderzijds zorgen we voor meer sociale cohesie door het creëren van ontmoetingen tussen vluchtelingen en Nederlandse organisaties en bewoners. Uniek aan onze aanpak is dat ook asielzoekers zonder status vrijwilligerswerk kunnen doen. De participatie en ontmoeting begint dus al zodra de asielzoekers hier aan komen.

Aanpak

NewBees werkt met een online platform. Zowel vluchtelingen als maatschappelijke organisaties kunnen een profiel aanmaken. Vluchtelingen beschrijven hun werkervaring, vaardigheden en interesses en organisaties stellen vrijwilligersvacatures op. Aan de hand van die informatie worden matches gemaakt tussen de vluchtelingen en organisaties. Dit alles wordt gecoördineerd en begeleid door een lokale NewBees vrijwilliger en gaat altijd in samenwerking met de lokale vrijwilligerscentrale.

Voor hun inzet ontvangen de vluchtelingen een certificaat dat aangeeft hoeveel uur ze vrijwilligerswerk hebben gedaan en welke competenties ze hebben aangetoond. Dit is ook zichtbaar op hun profiel, waar organisaties de vaardigheden van de vrijwilligers kunnen onderschrijven. Op die manier bouwen vluchtelingen actief en doorgaand een overtuigend cv op. Het mag duidelijk zijn dat ons online platform essentieel is, zodat we vluchtelingen kunnen volgen en inzetten wanneer ze worden overgeplaatst naar asielzoekerscentra en uiteindelijk een woning vinden in Nederland. Uiteindelijk kunnen wij hen dan ook begeleiden naar betaald werk. Dat is de kracht van de NewBees: wij zijn waar de vluchtelingen zijn en volgen de maatschappelijke ontwikkelingen op de voet.

Projectinformatie en resultaten

NewBees is gestart met een pilot project in Zaandam, waar we met succes diverse projecten hebben opgestart. In samenwerking met COA, Gemeente Zaanstad en ‘Zaankanters voor Elkaar’ doen vluchtelingen vrijwilligerswerk in de fietsenwerkplaats in de opvanglocatie, de lokale buurtboerderij en de schooltuinen in Zaandam. Daarnaast zijn er diverse vluchtelingen actief als NewBees vrijwilliger. Zij zijn een belangrijke schakel en onmisbaar voor het motiveren en activeren van (nieuwe) vluchtelingen. We hebben op dit moment meer dan 200 vluchtelingen in onze online database; tientallen van hen zijn reeds actief (geweest) en we hebben al meerdere certificaten kunnen uitreiken. Zowel vluchtelingen als organisaties reageren enthousiast op onze werkwijze en ervaren het als zinvol. In de nabije toekomst zullen we dan ook op andere locaties opstarten en nieuwe matches maken. 

NewBees is hard gegroeid en heeft haar activiteiten uitgebreid:

  • Naast Zaandam werken we nu ook in Amsterdam en Amersfoort
  • Naast vrijwilligerswerk bieden we nu ook stages
  • We werken in Zaandam zowel in de opvang als met statushouders in samenwerking met de gemeente.
In 2016 hebben wij 60 mensen naar vrijwilligerswerk begeleid. Inmiddels zijn dit er meer dan 100. Wij merken dat mensen sneller een eigen netwerk in de buurt opbouwen wanneer zij via ons aan de slag gaan. Een aantal (3) van onze vrijwilligers loopt inmiddels stage met uitzicht op een baan. Momenteel hebben wij het eerste verzoek een betaalde functie te vervullen.  


Projectinformatie

Focus: Vrijwilligerswerk
Looptijd: doorlopend
Website:  http://www.new-bees.org 
Contact: annemiek@new-bees.org

Geactualiseerd april 2017 

Nieuw initiatief?

Kent u een initiatief dat hier nog niet vermeld staat? Geef het door!

Meld initiatief

Meer initiatieven

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.