Bijzondere initiatieven

'Fit for future'

New Future Collective

Kansen denken, kansen scheppen en kansen benutten voor vluchtelingen.

Doel

New Future Collective (NFC) werkt vóór en mét vluchtelingen aan creatieve manieren om hen in aanraking te brengen met activiteiten, netwerken, projecten en mogelijke werkgevers. NFC wil het kansen denken, kansen scheppen en kansen benutten voor vluchtelingen versterken. NFC maakt hierin geen onderscheid tussen status- en niet statushouders. We doen dit in het belang van iedere vluchteling individueel en ook vanuit een goed begrepen en wel gemeend eigenbelang van de Nederlandse samenleving.

Een “NewFuture” start wat ons betreft met “new school” verbinden en stimuleren. NFC ziet een nationaal probleem op het vlak van het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Het is evident dat er een grote vraag bestaat, en dat die nog zal groeien, aan de zijde van de vluchtelingen. Tegelijk is het ook onze overtuiging dat er een groot aanbod van kansen bestaat, maar dat die twee zijden soms slecht bij elkaar komen.

Aanpak

Het matchmaking platform van NFC assisteert bij het verbinden naar kansen. Ook de goede begeleiding van het traject dat de vrager en aanbieder van die kans dan met elkaar in gaan staat centraal.

Voorbeelden waarbij beide partijen iets voor elkaar kunnen betekenen zijn: een vacature, een positie voor vrijwilligerswerk, een vrije collegestoel voor een bepaald vak, een mogelijkheid om aan een project deel te nemen, met een buddy contact maken, het vinden van woonvoorzieningen, hoe de stap terug naar het thuisland te zetten, geholpen te worden bij het leren van een taal of een stageplek te vinden.

Kortom: alles dat een stapje betekent op de weg naar “fit-for-future” en geactiveerd/gestimuleerd worden telt, en helpt bij integreren, participeren of in sommige gevallen terugkeren.

Betrokken organisaties zijn Maatschappelijke Alliantie, ITC Plus, AMD, TU-Eindhoven, Design for Humanity, WijSamenVoorElkaar, Net in Nederland en INretail.

Projectinformatie

Focus: Vrijwilligerswerk
Werken en ondernemerschap
Looptijd: Continu
Website: www.common.nu/newfuturecollective
Contact: Wim Stroecken 
06 - 431 066 08
wim.stroecken@common.nu
 

Geactualiseerd april 2017 

Nieuw initiatief?

Kent u een initiatief dat hier nog niet vermeld staat? Geef het door!

Meld initiatief

Meer initiatieven

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.