Bijzondere initiatieven

MigrantINC

Haagse proeftuin om statushouders in staat te stellen om naast inburgering te werken aan de realisatie van een eigen onderneming. Begeleiding naar ondernemerschap van statushouders die dat willen en kunnen.

Misse & visie

Missie: het ondersteunen van statushouders met een ondernemersambitie bij het creëren en realiseren van een onderneming.

MigrantINC draagt bij aan de zelfstandigheid van statushouders door hen die willen én kunnen als ondernemer te laten participeren in en bijdragen aan de Nederlandse samenleving. Zo wil MigrantINC ook bijdragen aan een positief imago van vluchtelingen.

Doelstellingen & resultaten

  • Ontwerpen en uittesten van de processen en organisatie die nodig zijn om statushouders naar ondernemerschap te begeleiden.
  • MigrantINC stelt zich ten doel om tot 31-12-2017 12 statushouders te laten starten met een bedrijf.
  • Daarna wil MigrantINC jaarlijks 25 tot 30 statushouders begeleiden naar ondernemerschap.
  • De gemeente Den Haag kan deze processen ook inzetten om uitkeringsgerechtigden met de potentie om ondernemer te worden, naar het ondernemerschap te begeleiden.

Uitvoering proces

MigrantINC stappenplan

Stap 1 (Ondernemingsidee)
MigrantINC werft kandidaten, o.a. via de gemeente Den Haag, VluchtelingenWerk Nederland, via evenementen en uit het eigen netwerk. De kandidaten hebben een idee en de ambitie om een onderneming te beginnen.

Stap 2 (Gesprek & 1ste selectie)
MigrantINC maakt afspraken voor een intakegesprek. De selectie van kandidaten gebeurt aan de hand van een puntensysteem. Alle kandidaten worden afgestemd met de gemeente Den Haag.

Stap 3 (Training, 2de selectie)
Kandidaten worden uitgenodigd voor een Business Model Canvas Training. Na deze training volgt een 2de selectie, o.a. gebaseerd op ondernemerseigenschappen en motivatie. De geselecteerde kandidaten worden gekoppeld aan mentoren. De mentoren krijgen ook een training (introductie en cross cultureel) aangeboden.

Stap 4 (Eigen baas)
Aanbod opleidingsprogramma Eigen Baas, een 10-weekse opleiding ontwikkeld door Qredits en door MigrantINC geschikt gemaakt voor statushouders. De opleiding wordt in het Nederlands aangeboden (met een online mogelijkheid in het Engels).

Stap 5 (Ondernemingsplan)
Het schrijven van het ondernemingsplan wordt begeleid door de mentoren, met aandacht voor wetgeving, een marktverkenning, bedrijfsruimte, financieringsmogelijkheden, belasting en administratie, rechtsvorm, etc.

Stap 6 (Mogelijke Kredietverleners)
Ondersteuning van de aspirant ondernemers bij de investeringsplanning door MigrantINC, met aandacht voor verschillende financieringsbronnen en voorzieningen (o.a. BBZ, Crowdfunding, eigen vermogen, Fonds1818, e.d.).

Stap 7 (Starten eigen onderneming)
Aandacht voor de voortzetting van ondersteuning en begeleiding, evenals voor een optimalisatie van activiteiten. 


Projectinformatie

Focus: Werken/ondernemen
Looptijd: -
Website:  www.migrantinc.nl
Contact: MigrantINC, Rijswijkplein 79
2516 GZ Den Haag
- saba@migrantinc.nl (06-17016525)
- karlijn@migrantinc.nl (06-43200032)

Geactualiseerd juni 2017 

Nieuw initiatief?

Kent u een initiatief dat hier nog niet vermeld staat? Geef het door!

Meld initiatief

Meer initiatieven

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.