Bijzondere initiatieven

Movisie

K!X Works

Bevordert de participatie in de samenleving en op de arbeidsmarkt bij jonge, niet-westerse vluchtelingen/nieuwkomers.

Aanleiding

Vluchtelingen/ nieuwkomers moeten in Nederland snel mee kunnen doen. Een baan of opleiding zijn belangrijke voorwaarden om volledig te kunnen participeren. K!X Works helpt jonge vluchtelingen en nieuwkomers bij hun weg naar een opleiding, stage of baan.

Doelgroep

Jonge vluchtelingen/nieuwkomers met een status. Ze zijn tussen de 13 en 23 jaar oud.

Doel

Mensen empoweren, zelfinzicht geven en leren doelen te stellen draagt bij aan motivatie en inspiratie om een plek te bemachtigen in de samenleving. ‘Meedoen’ is daarom het motto van K!X Works. Door actief deel te nemen aan dit programma worden de kansen op een baan vergroot en de participatie in de samenleving bevorderd. Door middel van het inzetten van de beproefde K!X-methode (www.projectkix.nl) kunnen grote sprongen worden gemaakt en successen worden behaald. Indirect wordt schooluitval en jeugdwerkloosheid tegengegaan.

Aanpak

Dit doet K!X Works:

  • Verbetering van de soft-skills en werknemersvaardigheden;
  • Weerbaar maken van jongeren (t.o.v. discriminatie en teleurstelling);
  • Verbreding van de beroepshorizon;
  • Beroepsoriëntatie en beroepskeuze versterken.

De beproefde K!X-methode bestaat uit begeleiding, coaching & mentoring, trainingen, bedrijfsbezoeken, bezoeken aan opleidingen en gastlessen. K!X Works start in 2016 met een onderzoek en een inventarisatie.

Wat doen de jongeren bij KIX Works?

De K!X Works-deelnemers ondernemen van alles. Ze bezoeken bedrijven en scholen. Ze werken aan vaardigheden als communiceren, presenteren en netwerken. De deelnemers worden een jaar lang intensief begeleid en getraind door Movisie én door vrijwilligers die zelf als vluchteling naar Nederland kwamen. Een coach uit het bedrijfsleven helpt de jonge nieuwkomers bij het vergroten van hun netwerk. Aan het einde van het traject ontvangen de jongeren een certificaat.

Zo doet u mee!

Bent u een werkgever? Stel uw kantoor open voor een bedrijfsbezoek!
Bent u een professional? Word coach van een jonge vluchteling of geef een gastles!
Werkt u in het onderwijs? Meld de Internationale Schakelklas aan!
Werkt u bij het COA? Meld een COA-locatie aan!
Wilt u meedoen maar weet u niet hoe? Neem contact op!

Projectinformatie

Focus: Leren & werken
Looptijd: 1 oktober 2015 t/m 1 oktober 2018
Website: projectkix.nl/kix-works
Contact: Jamal Chrifi
06 - 55 440 530
j.chrifi@movisie.nl

Chadia Bannouh
06 -55 440 554 
c.bannouh@movisie.nl


Geactualiseerd januari 2017 

Nieuw initiatief?

Kent u een initiatief dat hier nog niet vermeld staat? Geef het door!

Meld initiatief

Meer initiatieven

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.