Bijzondere en inspirerende initiatieven

Voor participatie van vluchtelingen

Begeleiding van 1000 vluchteling-agrariërs naar stage en werk

Vluchteling & Carrière wil pilots opzetten om 1000 asielzoekers een opleiding of werkervaringsplaats bij land- en tuinbouwbedrijven te geven.

Ook moeten starters financiële ondersteuning krijgen bij het vinden van een baan of het starten van een bedrijf. Hiervoor werkt Vluchteling & Carrière in de regio’s Noord, Zuid en Westland samen met gemeenten, de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO), agrarische uitzendbureaus, agrarische scholen en andere maatschappelijke partijen.

Vluchteling & Carrière is een stichting, die vraag en aanbod van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) samenbrengt met vacatures in de agro- en food, ict, transport & logistiek, bouw en constructies, facilitaire zaken, technische installaties en in de zorgindustrie. Statushouders worden binnen deze sectoren in een leer-werk traject geplaatst.

Onze stichting is een non-profit organisatie en hoopt met geïnteresseerde partijen (statushouders, gemeenten, opleidingsinstituut en werkgevers) een win-win situatie te creëren.

Aanleiding

Veel vluchtelingen komen uit landen met goede agrarische mogelijkheden en een grote vraag naar agrarische producten. Kennis en ervaring in land- en tuinbouw geeft hen daarom niet alleen een goed perspectief in Nederland, maar ook bij een eventuele terugkeer naar hun thuisland. De uitstekende infrastructuur in Nederland op het gebied van agrarische opleidingen en organisaties en de agrarische kennis van financiële instellingen, vergroten de kans op een snelle en duurzame inzet van vluchtelingen-agrariërs. Bovendien is er een grote behoefte aan het opleiden van jonge agrariërs.

Aanpak

Het initiatief moet zo veel mogelijk aansluiten bij nationale initiatieven voor vroege screening van statushouders, slimme matching aan woongemeenten en effectieve inzet van de wachttijd in centrale opvang. Per regio wordt een projectteam opgezet en worden de projectplannen uitgewerkt met de betrokken organisaties.

De statushouders wordt een leer (inburgering en vak/branche opleiding) en werk traject aangeboden in samenwerking met de gemeente waar hij/zij woont en in samenwerking met een opleiding instituut en de werkgever. Het soort werk is afhankelijk van de interesse en motivatie van de statushouder en van zijn/haar opleidingsniveau en ervaring. De inburgeringscursus verzorgt de Nederlands taal, waarmee we proberen statushouders te kunnen koppelen, die het Nederlands en of de Engelse taal machtig zijn.

Wij hebben ons programma in 2017 verder uitgebreid naar de andere sectoren zoals ICT, Transport & Logistiek, bouw en constructies, facilitaire bedrijven, technische installaties en de zorg.

Huidige stand van zaken

Sinds medio maart 2017 is de eerste pilot voor 15 statushouders gestart in Westland voor leerwerk traject bij drie Westlandse bedrijven. Andere gemeenten wachten om een besluit te nemen, afhankelijk van de resultaten van de eerste pilot in Westland.

Aandachtspunten

Het project loopt goed, maar tegelijkertijd moeizaam in verband met:

  • de taalachterstand van de statushouders,
  • afnemende motivatie en interesse om te leren en werken bij de doelgroep,
  • koudwatervrees bij werkgevers,
  • bereidheid van gemeenten om actiever en sneller de statushouders te selecteren en te benaderen voor een leerwerk traject.

Beleid binnen heel veel gemeenten is niet op een doelgroep als “statushouders” afgestemd. In sommige gevallen werkt het gemeentebeleid zelfs contraproductief, veel initiatieven werken heel erg vertragend en voldoen niet aan de eisen en wensen van de werkgevers. Ook werkt de bureaucratie in een aantal gemeenten nog steeds vertragend. Daarnaast staat de huidige opzet van de inburgering het succes van dit project in de weg. De individuele verantwoordelijkheid van vluchtelingen bij het regelen van een taalcursus levert niet de juiste resultaten op. De resultaten blijven beslist achter bij de verwachtingen van werkgevers


Projectinformatie

Focus: Leren en werken
Looptijd: Vanaf april 2016, doorlopend
Website: www.vluchtelingencarriere nl
Contact: Bakir Lashkari
Landelijk Coördinator Vluchteling en Carrière

bakir.lashkari@kpnmail.nl

06 532 690 78

Geactualiseerd juni 2017 

Nieuw initiatief?

Kent u een initiatief dat hier nog niet vermeld staat? Geef het door!

Meld initiatief

Meer initiatieven

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.