Bijzondere initiatieven

Oriëntatie voor statushouders in de Food Valley

Wegwijs in Onderwijs

In de regio Food Valley volgt een groep statushouders een oriëntatiemodule ontwikkeld door de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) in samenwerking met ROC A12, Stoas Vilentum, ICT Veenendaal en de Wageningen UR.

Aanleiding

De groep voormalige vluchtelingen uit landen als Syrië, Eritrea, Irak en Afghanistan is in april 2016 gestart met het volgen van de lessen. De pilot duurt tien weken en is een kennismaking met het Nederlandse onderwijsstelsel en het bedrijfsleven.
De groep van achttien hoger opgeleide vluchtelingen komt twee keer per week naar de CHE en volgt daar lessen. Taal, communicatie en cultuur krijgen veel aandacht in de lessen. Aansluitend worden werkbezoeken gebracht aan bedrijven en instellingen. De groep maakt kennis met het mbo, hbo, wo en de Food Valley.  

Certificaat

Docenten en medewerkers van de onderwijsinstellingen zetten zich vrijwillig in. Ook een aantal studenten van de CHE doet mee. Aan het einde van de module heeft de groep studenten van de module zicht op hun voorkeur en talent voor onderwijs en werk en zijn hun diploma’s gewaardeerd. Elke student maakt een LinkedIn-profiel aan om te kunnen netwerken en hij of zij volgt een sollicitatietraining. Na afloop van de module krijgen de studenten een certificaat van deelname uitgereikt.

Opmaat naar leren en werken

De module sluit aan op de inburgeringscursus. Voor de werving van studenten is een profiel opgesteld. De intakegesprekken worden gezamenlijk gevoerd door gemeenten en onderwijs. Studenten zijn enthousiast, betrokken en gemotiveerd om de stap te zetten naar een nieuwe leer- en werksituatie. Een voorbereidend traject als deze module is daarvoor een noodzakelijke opstap. De module wordt binnenkort breed geëvalueerd. Daarna wordt bepaald wat de onderwijsinstellingen in de Food Valley in het nieuwe seizoen, mogelijk bekostigd, kunnen aanbieden.  

Pilot

De module maakt deel uit van de regionale aanpak van huisvesting en integratie van statushouders in de regio FoodValley. Gemeenten, corporaties en allerlei andere organisaties werken daar samen aan huisvesting en de begeleiding van vluchtelingen naar een economisch zelfstandig en zinvol bestaan. De module sluit bij het oogmerk van de Taskforce Vluchtelingen Hoger Onderwijs en helpt om knelpunten die vluchtelingen ondervinden bij de aansluiting naar onderwijs en arbeidsmarkt, te inventariseren.

Samenwerkende partners

De module is ontwikkeld en wordt aangeboden onder penvoerderschap van de Christelijke Hogeschool Ede samen met ROC A12, Stoas Vilentum, ICT Veenendaal en de Wageningen UR. Gemeenten in de regio (met name Ede, Wageningen en Veenendaal), provincie Gelderland, het COA en VluchtelingenWerk hebben de studenten begeleid in de aanloop naar de module. De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven heeft contacten aangereikt voor bedrijven en organisaties en er is subsidie ontvangen voor leermiddelen en externe bezoeken. De Vereniging Hogescholen en het UAF ondersteunen met advies over vervolgmogelijkheden

Projectinformatie

Focus: Leren en Werken
Inburgering
Looptijd: Vanaf april 2016
Contact: Saskia van Helden
vluchtelingen@che.nl
0318 - 696 300

Geactualiseerd mei 2016 

Nieuw initiatief?

Kent u een initiatief dat hier nog niet vermeld staat? Geef het door!

Meld initiatief

Meer initiatieven

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.