Bijzondere initiatieven

STOC

Duaal leerwerktraject zorg voor statushouders

Relatief snelle inburgering en arbeidsparticipatie van statushouders in de zorgsector.

Snelle inzetbaarheid statushouders met duaal leerwerktraject zorg

STOC biedt als opleider en adviesbureau voor de zorgsector een duaal traject aan om statushouders versneld inzetbaar te krijgen op niveau 3 en niveau 4 functies in de zorgsector. Het traject kent een integrale opzet. Naast taal en inburgering worden leren en werken door middel van een stage en leerwerkplek gecombineerd. Na een gedegen selectie wordt ingezet op intensieve scholing van de Nederlandse taal en burgerschap en wordt vrijwel tegelijkertijd een duale opleiding op MBO-3 (Verzorgende IG) of MBO-4 (Verpleegkundige) bij een leerbedrijf doorlopen.

Het traject kan op elk moment in het jaar worden gestart. Er dient slechts rekening gehouden te worden met een voorbereidingstijd van 6-8 weken. De looptijd van een MBO- niveau 3 leerwerktraject, inclusief Nederlandse taal en inburgering, is ca. 26 maanden. De looptijd van een vervolgtraject op MBO niveau 4, is 24 maanden.

Doelgroep

Statushouders met een achtergrond in of affiniteit met de gezondheidszorg.

Doel

Het doel van het traject is snelle en duurzame arbeidsparticipatie van statushouders in de zorg.

Resultaat

Door het versneld leren van de taal en tegelijk opdoen van werkervaring in de sector, wordt de afstand tot de arbeidsmarkt en de maatschappij verkleind. Statushouders hebben na het afronden van het traject meer kans op een baan waarmee ze hun eigen inkomen kunnen genereren. Door het versneld inzetbaar maken van statushouders op niveau 3 en 4 zorgfuncties, wordt tevens ingespeeld op de toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

Betrokken partijen

Om het leerwerktraject tot stand te brengen gaan gemeentes en zorgorganisaties lokaal of regionaal een samenwerking met Stoc aan.

Bekostiging

Het inburgering en taal onderdeel van het traject kan worden bekostigd via het leenstelsel van DUO. Over de bekostiging van het opleidingstraject worden door gemeente, zorgorganisatie(s) en Stoc afspraken gemaakt.

Inhoud traject

Het omvat de volgende onderdelen:

  • Screening van kandidaten op capaciteit, niveau en geschiktheid; 
  • Advies per kandidaat t.a.v. taalkennis, sectormatch, leerroute en inzetbaarheid; 
  • Intensieve scholing Nederlandse taal en burgerschap in combinatie met een maatschappelijke stage; 
  • Koppeling aan een zorgorganisatie voor een leerwerkplek; 
  • Mbo-3 of Mbo- 4 opleiding met extra taal- en burgerschapscomponent.

De laatste 3 onderdelen lopen deels parallel.

Duur

De looptijd van het traject is ca. 26 maanden.

Referentie

In Katwijk worden 10 Statushouders in samenwerking met de gemeente en zorgorganisatie DSV Verzorgd Leven door Stoc opgeleid tot Verpleegkundige MBO-niv. 4. Dit traject is eind 2015 van start gegaan.

Projectinformatie

Focus: Werken & leren
Inburgering
Looptijd: eind 2015 - heden
Website: www.Stoc.nl
Contact: Judith Dalm, Stoc
06 535 30 378
J.Dalm@Stoc.nl

Geactualiseerd januari 2017 

Nieuw initiatief?

Kent u een initiatief dat hier nog niet vermeld staat? Geef het door!

Meld initiatief

Meer initiatieven

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.