Bijzondere initatieven

Gemeenten en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Convenanten voor vluchtelingenstudenten

Overeenkomsten van UAF met gemeenten: vluchtelingstudenten zonder studiefinanciering mogen studeren met een uitkering.

De vraag of een vluchteling mag studeren met behoud van uitkering wordt per gemeente verschillend beantwoord. Sommige gemeenten hebben een ruimhartig beleid en investeren in de toekomst van vluchtelingen. Andere gemeenten zijn echter zeer terughoudend en kijken niet naar vooropleiding, studievaardigheden en motivatie bij het (niet) toekennen van uitkeringen.

De afgelopen jaren heeft het UAF convenanten getekend met verschillende gemeenten met het doel om de samenwerking vast te leggen en te intensiveren. De kern van de overeenkomsten is dat vluchtelingstudenten die geen recht hebben op studiefinanciering mogen studeren met een uitkering en (tijdelijk) vrijgesteld worden van sollicitatieverplichtingen. Het UAF betaalt de onderwijskosten van de vluchtelingstudenten en de gemeente draagt bij aan de begeleidingskosten van het UAF.

De studietrajecten worden in goed overleg tussen de vluchtelingstudenten, klantmanagers van de gemeente en studentenbegeleiders van het UAF vastgesteld. In sommige gemeenten worden door het UAF ook trainingen verzorgd voor klantmanagers of klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. De convenanten bieden ook mogelijkheden om afspraken te maken over vrijwilligerswerk, stages en werkervaringsplaatsen.

Inmiddels heeft het UAF met 17 gemeenten (en/of sociale diensten) overeenkomsten getekend. Het betreft o.a. Amsterdam, Utrecht, Groningen, Zeist, Nieuwegein, Haarlem en Wageningen.

Projectinformatie

Focus: Leren & werken
Looptijd: Doorlopend
Website: www.uaf.nl
Contact: Vivian Vijn
V.Vijn@uaf.nl

Geactualiseerd mei 2019

Nieuw initiatief?

Kent u een initiatief dat hier nog niet vermeld staat? Geef het door!

Meld initiatief

Meer initiatieven

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.