Bijzondere initiatieven

‘Samen vrijwilligersklussen oppakken’

Aan de slag! Vrijwilligerswerk voor asielzoekers en statushouders

Asielzoekers en statushouders voeren samen met Nederlanders vrijwilligersklussen uit in de gemeente.

Op die manier bevorderen we de gezondheid en veerkracht van asielzoekers en statushouders. En we benutten hun talenten en vaardigheden. Gemeenten verspreid over het land rollen dit initiatief van Nijmegen en Utrecht nu verder uit. In samenwerking met vrijwilligerscentrales, lokale maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven, COA en NOV.

Doel

Met het project 'Aan de slag' vergroten we de kans op succesvolle integratie in Nederland. Het om handen hebben van zinvolle activiteiten biedt veel voordelen:

  • Dagstructuur, afleiding van de dagelijkse sleur en het wachten tijdens de asielprocedure in de opvang.
  • Snellere aansluiting met de Nederlandse samenleving.
  • Opbouw van eigen netwerken.
  • Ontmoetingen met Nederlandse vrijwilligers en medewerkers van organisaties, hetgeen helpt in de beeldvorming over en weer.

Aanpak

De pilots van 'Aan de slag' zijn uitgevoerd in Utrecht en Nijmegen. Gaandeweg is er een succesvolle aanpak ontwikkeld. Lokale vrijwilligerscentrales bieden in samenwerking met maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven klussen aan waarbij asielzoekers en statushouders samenwerken met Nederlandse vrijwilligers. Verschillende partijen zijn enthousiast over de ontwikkelde aanpak in Utrecht en Nijmegen. Deze aanpak kunnen andere gemeenten nu ook inzetten.

Voorbeelden van klussen

In Nijmegen en Utrecht zijn onder andere de volgende soorten klussen aangepakt:

  • Groenonderhoud: onderhoud wijktuintjes en speeltuinen
  • Ondersteuning bij open dagen ouderenzorg: wandelclub, activiteitenbegeleiding, koken en gezamenlijk eten
  • Ondersteuning bij themadagen en open dagen sportverenigingen: terreinonderhoud en ondersteuning bij open dagen en sportdagen evenementen
  • Ondersteuning bij festiviteiten: carnaval, buurtfeesten, circus, 4-daagse, Koningsdag, NLDoet
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning van het Kansfonds en Oranje Fonds.

Projectinformatie

Focus: Vrijwilligerswerk
Looptijd: Doorlopend
Website: www.pharos.nl 
www.aandeslag.info
Contact: Marieke Stopel en Ursula van Dijk
030 2 349 800

aandeslag@pharos.nl
m.stopel@pharos.nl

u.vandijk@pharos.nl

Geactualiseerd april 2017 

Nieuw initiatief?

Kent u een initiatief dat hier nog niet vermeld staat? Geef het door!

Meld initiatief

Meer initiatieven

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.