Aantallen & herkomst

In 2016 zijn 31,2 duizend asielzoekers en nareizigers geregistreerd. Het aantal asielzoekers in 2016 was met 19,4 duizend minder dan de helft van het aantal mensen dat in 2015 een eerste asielverzoek indiende.

Het aantal nareizende gezinsleden was met 11,8 duizend maar iets lager dan de 13,8 duizend in 2015. Een belangrijk deel van hen waren gezinsleden van Syriërs die in de tweede helft van 2015 asiel hebben aangevraagd. 

Asielzoekers en nareizigers in 2016

Asielzoekers en nareizigers 2016-2017

In het derde kwartaal van 2017 kwamen circa 6,6 duizend asielzoekers en nareizigers naar Nederland. Syrië, Eritrea en Irak zijn de landen waar dit kwartaal het merendeel van de asielzoekers en nareizigers vandaan kwamen. Het aantal nareizigers uit Syrië en Eritrea daalde. Het aantal asielzoekers nam voor alle drie groepen licht toe.

Asielzoekers en nareizigers 2016-2017 bron: CNS, IND

Aantal asielaanvragen

Binnen Europa is Nederland niet het enige land dat de afgelopen jaren te maken heeft met nieuwe asielaanvragen. Deze tabel laat zien dat landen als Duitsland, Oostenrijk, Malta en Griekenland in de eerste negen maanden van 2016 per inwoner veel meer asielaanvragen hebben gekregen dan Nederland. Nederland staat op de veertiende plaats in Europa wat de opvang van asielzoekers betreft. Ook in absolute aantallen heeft Duitsland de meeste asielaanvragen gekregen.

Nederland registreerde 0,87 eerste asielverzoeken per duizend inwoners in 2016 tot en met september. Dat ligt onder het gemiddelde in de Europese Unie.

Tabel – eerste asielaanvragen in Europese Unie 2016 (januari t/m september; in aantallen)

Land

Aantal

Aantal per 1.000 inwoners

Duitsland  

662.680

8.07

Oostenrijk 

34.580

3,97

Malta 

1.390

3,20

Griekenland

30.495

2,83

Hongarije

26.875

2,73

Luxemburg

1.490

2,59

Cyprus

1.920

 2,26

Zweden

22.295

2,26

Bulgarije

14.280

2,00

Italië

85.050

 1,40

België

13.680

 1,21

Frankrijk

61.830

 0,93

Denemarken

 5.290

 0,93

Nederland

 14.775

 0,87

Finland

 4.665

 0,85

Totaal Europese Unie-28

1.038.810

 2,04

Tabel bron: Min. VenJ, Rapportage Vreemdelingenketen, o.b.v. Eurostat, 2017

Land van herkomst

Hieronder de top 10 van herkomstlanden van de totale instroom van asielzoekers in de periode augustus 2016 – augustus 2017.

Het betreft eerste aanvragen, herhaalde aanvragen en nareizende gezinsleden. Net als eerdere jaren vormen asielzoekers uit Syrië en Eritrea de grootste groep. Opvallend is een grotere instroom uit relatief veilige landen. Van het aantal nareizende gezinsleden is het aandeel Syriërs met 70 procent met afstand het grootst. Van de alleenstaande minderjarige asielzoekers geldt dit met 51 procent voor de groep Eritreeërs.

Land van herkomst

aantal

percentage

Syrië

14.663

40%

Eritrea

 3.712

10% 

Stateloos

 2.137

 6%

Marokko

 1.724

 5%

Algerije

 1.371  4% 

Irak

 1.214

 3%

Afghanistan

   949  3% 

Onbekend

   925  3% 

Iran

   835  2% 

Albanië

   634

 2%

Anders

 8.461

23%

Totaal

36.625

100%

Tabel: personen in opvang, naar nationaliteit, (Bron: IND (aug. 2017) Asylum trends)

Opvang naar status

In onderstaande figuur staat de bezetting in de asielopvang in de afgelopen twee jaar. Het aantal vergunninghouders in de opvang van het COA neemt vanaf 2016 geleidelijk af, terwijl het aantal asielzoekers in de opvang vrij stabiel is. Van de ruim 25.000 personen in de opvang wachtten op 28 februari 2017 nog 9.800 vergunninghouders op uitstroom naar een gemeente.

Grafiek COA Opvang naar status

Figuur - aantal personen in de opvang (februari 2015 - februari 2017)

Leeftijden

De vluchtelingen uit 2016 zijn relatief jong. Onder de vluchtelingen die in 2016 naar Nederland kwamen zijn bijna 13 duizend kinderen, ofwel ruim veertig procent van het totale aantal asielzoekers en nareizende gezinsleden. De relatief grootste groep asielzoekers is tussen de 18 en 35 jaar. Minder dan 1 procent is ouder dan 65 jaar.

Asielzoekers en nareizigers per leeftijd in 2016 

Bron: IND, CBS

Bevolking groeit door vluchtelingen uit Syrië

Ruim een kwart van de bevolkingsgroei komt voor rekening van met name eerstegeneratie Syriërs (29 duizend): personen die in Syrië zijn geboren en naar Nederland zijn gemigreerd. De groei van de Syrische tweede generatie (in Nederland geboren personen met minstens één ouder met een Syrische achtergrond) was met 2 duizend nog bescheiden. Het aantal personen met een migratieachtergrond uit een van de landen van de Europese Unie nam met ongeveer 25 duizend toe, vooral door migratie.

Top-10 groei van bevolkingsgroepen met migrantenachtergrond, 2016

Top-10 groei van bevolkingsgroepen met migrantenachtergrond, 2016

Bron: CBS 

Hoe lang blijven vluchtelingen in Nederland?

Vluchtelingen komen naar Nederland vanwege de politieke situatie in hun land van herkomst. Het is daarom voor vluchtelingen vaak niet mogelijk om snel weer naar hun thuisland terug te keren. Het grootste deel woont na 10 jaar dan ook nog in Nederland. Dit geldt overigens ook voor immigranten uit traditionele ‘gastarbeiderslanden’ zoals Turkije en Marokko. 

Hoe lang blijven vluchtelingen in Nederland?

Bron: CBS

Geactualiseerd oktober 2017 
Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.