Aantallen & herkomst

In het eerste kwartaal van 2019 kwamen 5.405 asielzoekers en 840 nareizende gezinsleden naar Nederland. Het aantal eerste asielverzoeken was ruim 400 lager dan in het vierde kwartaal van 2018, maar 1.250 hoger dan in het eerste kwartaal van 2018. Het aantal nareizigers is voor het vijfde opeenvolgende kwartaal gedaald.

aantallen asielzoekers en nareizigers (april 2019) 
Bron: CBS, IND

Asielverzoeken naar nationaliteit 2018-2019

De drie meest voorkomende nationaliteiten onder de eerste asielverzoeken (2019, 1e kwartaal) zijn Syrisch (575 verzoeken), Nigeriaans (485) en Iraans (470). Het aantal Nigeriaanse en Iraanse asielverzoeken is veel hoger dan een jaar eerder.
Asielverzoeken naar nationaliteit (april 2019)

 Bron: CBS 

Aantal asielaanvragen

In de periode januari-september 2017 ontving Griekenland de meeste asielaanvragen per 1.000 inwoners (3,99), gevolgd door Cyprus (3,84), Malta (3,14) en Luxemburg (3,11). In dezelfde periode ontving Nederland 0,73 asielaanvragen per 1.000 inwoners. Het EU-gemiddelde was 1,05. Nederland staat hiermee op de elfde plaats. In absolute aantallen heeft Duitsland de meeste asielaanvragen gekregen.

Tabel – eerste asielaanvragen in Europese Unie 2017 (januari t/m september; in aantallen)

Land

Aantal

Aantal per 1.000 inwoners

Griekenland  

42.930

3,99

Cyprus 

 3.280

3,84

Malta 

1.385

3,14

Luxemburg

1.835

3,11

Oostenrijk

19.060

2,17

Duitsland 170.315

2,06

Zweden

19.225

1,92

Italië

105.240

1,74

België

13.520

1,19

Frankrijk

70.995

1,06

Nederland

12.445

0,73

Finland

3.860

0,70

Spanje

22.965

 0,49

Slovenië

1.020

0,49

Denemarken

2.455

0,43

Totaal Europese Unie-28

535.145

1,05

Tabel bron: Min. VenJ, Rapportage Vreemdelingenketen, o.b.v. Eurostat, 14-02-2018

Land van herkomst

Hieronder de top 10 van herkomstlanden van de totale instroom van asielzoekers in de periode augustus 2016 – augustus 2017.

Het betreft eerste aanvragen, herhaalde aanvragen en nareizende gezinsleden. Net als eerdere jaren vormen asielzoekers uit Syrië en Eritrea de grootste groep. Opvallend is een grotere instroom uit relatief veilige landen. Van het aantal nareizende gezinsleden is het aandeel Syriërs met 70 procent met afstand het grootst. Van de alleenstaande minderjarige asielzoekers geldt dit met 51 procent voor de groep Eritreeërs.

Land van herkomst

aantal

percentage

Syrië

14.663

40%

Eritrea

 3.712

10% 

Stateloos

 2.137

 6%

Marokko

 1.724

 5%

Algerije

 1.371  4% 

Irak

 1.214

 3%

Afghanistan

   949  3% 

Onbekend

   925  3% 

Iran

   835  2% 

Albanië

   634

 2%

Anders

 8.461

23%

Totaal

36.625

100%

Tabel: personen in opvang, naar nationaliteit, (Bron: IND (aug. 2017) Asylum trends)

Opvang naar status

In onderstaande figuur staat de bezetting in de asielopvang in de afgelopen twee jaar. Het aantal vergunninghouders in de opvang van het COA neemt vanaf 2016 geleidelijk af, terwijl het aantal asielzoekers in de opvang vrij stabiel is. Van de ruim 25.000 personen in de opvang wachtten op 28 februari 2017 nog 9.800 vergunninghouders op uitstroom naar een gemeente.

Grafiek COA Opvang naar status

Figuur - aantal personen in de opvang (februari 2015 - februari 2017)

Aandeel vergunninghouders met werk neemt langzaam toe

Tweeënhalf jaar na het krijgen van een verblijfsvergunning asiel in 2014 had gemiddeld 11 procent van de 18- tot 65-jarige statushouders werk, als werknemer of zelfstandige. Een jaar eerder was dit nog 4 procent. Veel statushouders zijn dan nog aan het inburgeren. Na dertig maanden werkte 36 procent in de horeca en 24 procent in de uitzendbranche. Meestal gaat het om een contract voor bepaalde tijd en om deeltijdwerk.
Werkenden tot 65-jarigen die in 2014 een verblijfsvergunning kregen

bron: CBS

Uitkeringsafhankelijkheid neemt licht af

Anderhalf jaar na het verkrijgen van de verblijfsvergunning in 2014 ontving gemiddeld 90 procent van de 18- tot 65-jarigen een uitkering, in de meeste gevallen bijstand. Een jaar later was dit gedaald naar 84 procent. Van de Syriërs en Eritreeërs kreeg na tweeënhalf jaar nog steeds bijna 90 procent bijstand. Pas wanneer statushouders de asielopvang hebben verlaten, komen ze in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Uitkeringsgerechtigden tot 65-jarigen die in 2014 een verblijfsvergunning verkregen 

bron: CBS

Opleidingsniveau

Van de niet-schoolgaande Syriërs tussen de 15 en 64 jaar heeft ongeveer een vijfde hbo of
wo als hoogst gerealiseerde opleidingsniveau. Het gerealiseerde opleidingsniveau van Syriërs lijkt het meest op dat van de Afghaanse en Iraakse groep. Kenmerkend is een aanzienlijke groep met een diploma in het hoger onderwijs en een substantiële groep die maximaal basisonderwijs heeft behaald. In deze figuur staat het opleidingsniveau van vluchtelingen en een aantal andere grote migrantengroepen in Nederland. 

Gerealiseerd opleidingsniveau van 15-64 jarige niet-schoolgaanden naar herkomst (%) 

Gerealiseerd opleidingsniveau van 15-64 jarige niet-schoolgaanden naar herkomst (%) 

Bron: SCP, Syriërs in Nederland (2018) 

Leeftijden en geslacht

Het percentage minderjarigen onder de asielzoekers en nareizigers daalde ten opzichte van 2016, terwijl dat van volwassen mannen en vrouwen steeg. Onder de nareizigers bevinden zich relatief veel minderjarigen, maar dat percentage daalt sinds 2013. In 2017 nam voor het eerst in enkele jaren ook het percentage minderjarigen onder de asielzoekers af.

Asielzoekers en nareizigers naar leeftijd en geslacht van 2013 t/m 2017 

Bron: IND, CBS

Bevolking groeit door vluchtelingen uit Syrië

Ruim een kwart van de bevolkingsgroei komt voor rekening van met name eerstegeneratie Syriërs (29 duizend): personen die in Syrië zijn geboren en naar Nederland zijn gemigreerd. De groei van de Syrische tweede generatie (in Nederland geboren personen met minstens één ouder met een Syrische achtergrond) was met 2 duizend nog bescheiden. Het aantal personen met een migratieachtergrond uit een van de landen van de Europese Unie nam met ongeveer 25 duizend toe, vooral door migratie.

Top-10 groei van bevolkingsgroepen met migrantenachtergrond, 2016

Top-10 groei van bevolkingsgroepen met migrantenachtergrond, 2016

Bron: CBS 

Hoe lang blijven vluchtelingen in Nederland?

Vluchtelingen komen naar Nederland vanwege de politieke situatie in hun land van herkomst. Het is daarom voor vluchtelingen vaak niet mogelijk om snel weer naar hun thuisland terug te keren. Het grootste deel woont na 10 jaar dan ook nog in Nederland. Dit geldt overigens ook voor immigranten uit traditionele ‘gastarbeiderslanden’ zoals Turkije en Marokko. 

Hoe lang blijven vluchtelingen in Nederland?

Bron: CBS

Geactualiseerd april 2019 
Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.