UAF en VluchtelingenWerk adviseren meer maatwerk voor vluchtelingen

14 maart 2018
De organisaties geven zeven concrete adviezen bij wijze van handreiking aan gemeenten.

Gemeenten besteden veel tijd en energie aan het begeleiden van vluchtelingen naar werk. Toch zien het UAF en VluchtelingenWerk Nederland ruimte voor verbetering. UAF en VluchtelingenWerk Nederland adviseren meer maatwerk om vluchtelingen een goede start te geven.

Vluchtelingen krijgen bijvoorbeeld onvoldoende gelegenheid om een traject te volgen dat aansluit bij hun capaciteiten. Hierdoor wordt kennis, talent en werkervaring van nieuwkomers niet voldoende benut. Vluchtelingen voor wie nu snel werk wordt gevonden, kunnen daardoor later toch weer terugvallen in het sociale vangnet.

UAF en VluchtelingenWerk Nederland geven zeven concrete adviezen bij wijze van handreiking aan gemeenten. Zo krijgen vluchtelingen de kans om een zo goed mogelijke start te maken in Nederland.

Meer informatie (website VluchtelingenWerk)

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.