Onderzoek: inburgering te lastig voor statushouders

27 juni 2018
Onderzoeksbureau Significant evalueerde in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken de Wet Inburgering 2013.

Het rapport is kritisch over de wet.

Vluchtelingen zijn sinds 2013 zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Zelfstandig de weg vinden in het inburgeringstraject is een pijler van het beleid. Dit blijkt voor een grote groep inburgeraars niet realistisch. 

Voor hen is bijvoorbeeld onduidelijk hoe het stelsel werkt. Ze weten niet waar welke informatie te vinden is, en welke inburgeringscursus het beste bij ze past. De onderzoekers bevelen onder meer aan meer begeleiding beschikbaar te stellen en gemeenten een centrale rol te geven.

Inburgering: systeemwereld versus leefwereld. Evaluatie Wet inburgering 2013.’
Michiel Blom, Linda Bakker, Matthijs Goedvolk, Gerlise van der Maas-Vos en Wijnand van Plaggenhoef. Significant, juni 2018.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.