Handreiking voor ondersteuning Eritrese vluchtelingen

31 augustus 2017
Een groot deel van de recent aangekomen Eritrese statushouders staat op grote afstand van de Nederlandse samenleving en kampt met meerdere soorten problemen. Tegelijkertijd blijkt dat vooral de jongeren een indrukwekkende veerkracht, een sterk doorzettingsvermogen en potentieel tot ontwikkeling hebben.

Beleidsmedewerkers, professionals en vrijwilligers geven aan dat ze de begeleiding van Eritrese statushouders lastig vinden en dat ze er vragen over hebben. De handreiking Jullie Nederlanders hebben voor alles een systeem wil ze daarbij helpen.

Inventarisatie

De handreiking is een inventarisatie van de manieren waarop integratie en participatie van de Eritrese statushouders nu wordt vormgegeven. In de inleidende hoofdstukken staan de belangrijkste kenmerken van Eritrea en Eritrese vluchtelingen beschreven. Daarna volgt een toelichting op de integrale aanpak van de integratie en een aantal algemene aandachtspunten voor de uitvoering.

Goede voorbeelden per beleidsdomein

In de handreiking staan per beleidsdomein de kennis uit bestaande verkenningen en interviews op een rij. Deze domeinen zijn: gezondheidszorg, financiën, huisvesting, inburgering, maatschappelijke begeleiding, opleidingen en werk, en netwerken en sociale deelname. Voor elk domein staan passende praktijkvoorbeelden - good practices - en tips beschreven. Deze voorbeelden bieden handvatten voor beleid en uitvoering.

De handreiking is te downloaden op de website van Kennisplatform & Samenleving.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.