Nieuw regeerakkoord legt nadruk op integratie van vluchtelingen

13 oktober 2017
Het nieuwe kabinet besteedt veel aandacht aan asielzoekers en vluchtelingen. Van nieuwkomers wordt verwacht dat zij alles doen om te integreren: het leren van de taal en het vinden van werk. Zij krijgen hierbij voortaan hulp vanuit de gemeente. Hier staat tegenover dat ze gedurende de eerste twee jaar geen recht op een bijstandsuitkering hebben.

Meer geld voor taal

Er gaat meer geld naar taalles voor asielzoekers. Kansrijke asielzoekers en vluchtelingen krijgen in de opvang direct taalles. De taalles wordt bovendien op een hoger niveau gegeven. Gemeenten kunnen eigen projecten blijven doen op het gebied van vluchtelingen, taal en werk.

Taalaanbieders

Het systeem van commerciële taalaanbieders blijft bestaan. Wel gaat het nieuwe kabinet hogere eisen stellen aan deze marktpartijen. Volgens de regering leveren de huidige taalaanbieders soms wanprestaties. 

Leefgeld

Het kabinet wil voorkomen dat vluchtelingen direct gebruikmaken van sociale voorzieningen zoals zorgtoeslag en een bijstandsuitkering. Vluchtelingen krijgen deze voorzieningen voortaan ‘in natura’ van gemeenten. Ook krijgen zij een meer intensieve begeleiding van gemeenten bij het integratietraject. Vluchtelingen hebben in de toekomst alleen nog recht op ‘leefgeld’.

Lees meer in paragraaf 4.6 van het regeerakkoord. Ook bevat het regeerakkoord een uitgebreide paragraaf (4.5) over migratie.

Download Regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.