Nieuw inburgeringsstelsel moet inburgering versnellen en verbeteren

04 juli 2019
Gemeenten gaan er in het nieuwe inburgeringsstelsel voor zorgen dat nieuwkomers snel Nederlands leren en aan het werk gaan.
Dat schreef minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wil dat statushouders snel een persoonlijk inburgeringsaanbod op maat krijgen. Gemeenten worden daartoe wettelijk verplicht. Op basis van een brede intake spreken gemeenten met de inburgeraar af welke inburgeringsroute wordt afgelegd.

In het nieuwe stelsel combineren inburgeraars taallessen met werk of stage. Jonge inburgeraars kunnen instromen in het vervolgonderwijs. Tot slot is er een kleine groep inburgeraars voor wie deze twee routes allebei niet haalbaar zijn. Zij meer tijd besteden aan het leren van de taal, zelfredzaamheid en participatie in de samenleving.

Het kabinet streeft ernaar om het wetsvoorstel na de zomer naar de Raad van State te sturen en daarna naar de Tweede Kamer. De wet moet 1 januari 2021 ingaan.

Meer informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.