Kabinet ziet advies Onderwijsraad over onderwijs vluchtelingen als steunbetuiging

21 juli 2017
De minister en staatssecretaris van OCW zien het advies van de Onderwijsraad over vluchtelingen en onderwijs als een steunbetuiging aan de door hun ingezette koers.

In dit advies stelt de Onderwijsraad de vraag hoe het Nederlandse onderwijs vluchtelingen beter op weg kan helpen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. De Onderwijsraad pleit voor meer aandacht voor en aanvullende investeringen in onderwijs aan asielzoekers en goede basisvoorzieningen voor deze groep.

Rapportage

In de tweede Voortgangsrapportage Onderwijs aan asielzoekers is beschreven hoe het huidige demissionaire kabinet de kwaliteit van het asielzoekersonderwijs naar een hoger niveau wil tillen. Met deze maatregelen wordt volgens het kabinet een belangrijke stap op weg naar toekomstbestendig asielzoekersonderwijs gezet. Tegelijkertijd moet een vinger aan de pols worden gehouden. De eerste instroom van asielzoekers loopt inmiddels terug, maar het aantal nareizigers blijft onverminderd hoog. Deze veranderende asielpopulatie brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor het onderwijs.

Volgend kabinet

Het kabinet zal zich samen met de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad, LOWAN-PO en LOWAN-VO blijven inzetten voor deze jongeren.
Het is aan het volgende kabinet om te bepalen of, en zo ja op welke facetten van het asielzoekersonderwijs verdere intensivering noodzakelijk is.

Naar de beleidsreactie van OCW over het Onderwijsraadadvies ‘Vluchtelingen en onderwijs’

Zie ook het advies van de Onderwijsraad 'Vluchtelingen en onderwijs'.

Meer uitgelicht:

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.