SER: Meer maatwerk en regionale hulp voor statushouders

24 mei 2019
De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit voor een effectievere ondersteuning van vluchtelingen met een verblijfsvergunning bij het zoeken naar werk.

Meer maatwerk en een sluitende regionale infrastructuur waarop gemeenten, werkgevers en werknemers een beroep kunnen doen, zijn nodig voor een succesvolle integratie van deze nieuwkomers. Dit vraagt om veranderingen in wetgeving, beleid en uitvoering. Gezien de zorgelijke maatschappelijke positie, is een slagvaardige aanpak geboden, aldus de raad.

Vandaag verschijnt het SER-rapport ‘Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers’. De raad agendeert daarin de beperkte arbeidsparticipatie van statushouders. Een kwart van degenen die in 2014 naar Nederland zijn gekomen, heeft betaald werk gevonden. Twee derde van deze statushouders is afhankelijk van een bijstandsuitkering.

“In een aantal gemeenten, regio’s en sectoren zien we veelbelovende praktijken, maar die kennis wordt nog steeds onvoldoende gedeeld. Te veel vluchtelingen staan daardoor aan de zijlijn. Het wordt tijd dat we de opgebouwde kennis over effectieve interventies ook daadwerkelijk gebruiken en verder verspreiden naar andere gemeenten en regio’s, ook ten behoeve van andere kwetsbare groepen”, aldus Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER.

Lees het hele bericht op de website van de SER.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.