Instituut Gak

‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’

03 augustus 2018
Instituut Gak is een vermogensfonds dat subsidie verstrekt aan projecten op de terreinen sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland.
Voor statushouders heeft Instituut Gak het vierjarig project ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’ in het leven geroepen. Instituut Gak biedt financiering voor goede ideeën en initiatieven waarmee nieuwkomers hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken.

Ideeën en initiatieven gezocht

Heeft u een goed idee om nieuwkomers aan het werk te helpen en zoekt u hier financiering voor? Instituut Gak is op zoek naar initiatiefnemers met projecten die nieuwkomers aan een concrete baan of werkervaringsplek helpen. Een integrale aanpak, maatwerk en individuele begeleiding moeten onderdeel uitmaken van het traject. De projecten kunnen ook een voorschakeltraject zijn, zoals stages, opleidingen en/of vrijwilligerswerk. Zolang deze maar uitzicht bieden op betaald werk.

Voor statushouders

Het programma richt zich op statushouders: nieuwkomers die een verblijfsvergunning hebben. Asielzoekers vallen dus buiten onze doelgroep, Mannen en vrouwen vanaf 18 jaar. Het gaat ons niet om expliciet hoog-of laagopgeleide mensen. Aanvragende organisaties dienen minstens tien nieuwkomers per jaar per project te begeleiden naar werk. De projecten moeten voldoen aan de reguliere eisen van de resultaatfinanciering van Instituut Gak.

Meer informatie over het programma (website instituut gak)

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.