Aantallen & herkomst

In 2016 zijn 31,2 duizend asielzoekers en nareizigers geregistreerd. Het aantal asielzoekers in 2016 was met 19,4 duizend minder dan de helft van het aantal mensen dat in 2015 een eerste asielverzoek indiende.

Het aantal nareizende gezinsleden was met 11,8 duizend maar iets lager dan de 13,8 duizend in 2015. Een belangrijk deel van hen waren gezinsleden van Syriërs die in de tweede helft van 2015 asiel hebben aangevraagd. 

Asielzoekers en nareizigers in 2016


Aantal asielaanvragen

Binnen Europa is Nederland niet het enige land dat de afgelopen jaren te maken heeft met nieuwe asielaanvragen. Deze tabel laat zien dat landen als Duitsland, Oostenrijk, Malta en Griekenland in de eerste negen maanden van 2016 per inwoner veel meer asielaanvragen hebben gekregen dan Nederland. Nederland staat op de veertiende plaats in Europa wat de opvang van asielzoekers betreft. Ook in absolute aantallen heeft Duitsland de meeste asielaanvragen gekregen.

Nederland registreerde 0,87 eerste asielverzoeken per duizend inwoners in 2016 tot en met september. Dat ligt onder het gemiddelde in de Europese Unie.

Tabel – eerste asielaanvragen in Europese Unie 2016 (januari t/m september; in aantallen)

Land

Aantal

Aantal per 1.000 inwoners

Duitsland  

662.680

8.07

Oostenrijk 

34.580

3,97

Malta 

1.390

3,20

Griekenland

30.495

2,83

Hongarije

26.875

2,73

Luxemburg

1.490

2,59

Cyprus

1.920

 2,26

Zweden

22.295

2,26

Bulgarije

14.280

2,00

Italië

85.050

 1,40

België

13.680

 1,21

Frankrijk

61.830

 0,93

Denemarken

 5.290

 0,93

Nederland

 14.775

 0,87

Finland

 4.665

 0,85

Totaal Europese Unie-28

1.038.810

 2,04

Tabel bron: Min. VenJ, Rapportage Vreemdelingenketen, o.b.v. Eurostat, 2017

Land van herkomst

Hieronder de top 10 van herkomstlanden van de totale instroom van asielzoekers in 2016.

Het betreft eerste aanvragen, herhaalde aanvragen en nareizende gezinsleden. Net als eerdere jaren vormen asielzoekers uit Syrië en Eritrea de grootste groep. Opvallend is een grotere instroom uit relatief veilige landen. Van het aantal nareizende gezinsleden is het aandeel Syriërs met 71 procent met afstand het grootst. Van de alleenstaande minderjarige asielzoekers geldt dit met 45 procent voor de groep Eritreeërs.

Land van herkomst

aantal

percentage

Syrië

10.604

34%

Eritrea

 2.870

 9% 

Albanië

 1.699

 5%

Stateloos

 1.471

 5%

Afghanistan

 1.477  5% 

Marokko

 1.283

 4%

Irak

 1.166  4% 

Iran

 1.037  3% 

Algerije

   991  3% 

Servië

   945

 3%

Anders

 8.129

26%

Totaal

31.642

100%

Tabel: personen in opvang, naar nationaliteit, (Bron: IND (dec. 2016) Asylum trends)

Opvang naar status

In onderstaande figuur staat de bezetting in de asielopvang in de afgelopen twee jaar. Het aantal vergunninghouders in de opvang van het COA neemt vanaf 2016 geleidelijk af, terwijl het aantal asielzoekers in de opvang vrij stabiel is. Van de ruim 25.000 personen in de opvang wachtten op 28 februari 2017 nog 9.800 vergunninghouders op uitstroom naar een gemeente.

Grafiek COA Opvang naar status

Figuur - aantal personen in de opvang (februari 2015 - februari 2017)

Leeftijden

De vluchtelingen uit 2016 zijn relatief jong. Onder de vluchtelingen die in 2016 naar Nederland kwamen zijn bijna 13 duizend kinderen, ofwel ruim veertig procent van het totale aantal asielzoekers en nareizende gezinsleden. De relatief grootste groep asielzoekers is tussen de 18 en 35 jaar. Minder dan 1 procent is ouder dan 65 jaar.

Asielzoekers en nareizigers per leeftijd in 2016 

Bron: IND, CBS

Meeste immigranten uit Syrië

Sinds oktober 2015 vormen Syriers de grootste groep immigranten in de bevolking, gevolgd door in Nederland geboren immigranten en Polen.

In 2015 kwamen er 27,7 duizend asielzoekers en nareizende gezinsleden uit Syrië naar Nederland. Een deel van hen heeft zich inmiddels kunnen inschrijven in het bevolkingsregister. De duur van de asielprocedure is na de grote toestroom van asielzoekers in de tweede helft van 2015 opgelopen. Hierdoor duurt het langer voor een beslissing wordt genomen. In verband met de langere verwerkingstijd van asielverzoeken, komt de piek van het aantal Syrische asielzoekers rond oktober met vertraging in de immigratie terecht. Het totale aantal asielverzoeken en nareizende gezinsleden is gedaald van bijna 11,7 duizend in oktober 2015 tot 1,3 duizend in april 2016.

Bron: CBS

Hoe lang blijven vluchtelingen in Nederland?

Vluchtelingen komen naar Nederland vanwege de politieke situatie in hun land van herkomst. Het is daarom voor vluchtelingen vaak niet mogelijk om snel weer naar hun thuisland terug te keren. Het grootste deel woont na 10 jaar dan ook nog in Nederland. Dit geldt overigens ook voor immigranten uit traditionele ‘gastarbeiderslanden’ zoals Turkije en Marokko. 

Hoe lang blijven vluchtelingen in Nederland?

Bron: CBS

Geactualiseerd april 2017 
Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.